Horizon 2!
#1
[Image: h2_in_progress.png]

Prace nad najnowszą wersją naszego dodatku do Lineage II High Five zostały rozpoczęte i idą pełną parą!

Horizon to nasz autorski dodatek do Lineage II, na którym opiera się serwer Sanctuary. Wprowadziliśmy w nim wiele niezapomnianych innowacji, o których możecie poczytać w opisie zmian:
https://l2sanctuary.pl/pl/features/

oraz w dzienniku zmian na forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon w wersji drugiej przyniesie kolejną dawkę modyfikacji wzbogacających naszą zabawę na serwerze!

Do czasu ukończenia prac możecie podzielić się w tym temacie swoimi pomysłami. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w nowej wersji!


English version:

[Image: h2_in_progress.png]

Work on the newest version of our Lineage II High Five expansion has started and is in full swing!

Horizon is our proprietary addition to Lineage II, on which the Sanctuary server is based. We have many unforgettable innovations in it, which you can read about in the patch notes:
https://l2sanctuary.pl/en/features/

and in the changelog on the forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon in the second version will bring another dose of modifications that will enrich our fun on the server!

Until the work is finished, you can share your ideas on this topic. Write what you would like to see in the new version!
Reply
#2
English version below.

[Image: h2_done.png]

Cześć! Z przyjemnością ogłaszam, że po pięciu miesiącach intensywnej pracy aktualizacja do Horizon 2 dla naszego serwera jest ukończona!

Zanim wyznaczymy sobie datę Nowego Otwarcia chciałbym wam dać czas na zapoznanie się krok po kroku z tym, co przygotowaliśmy.

Gotowi? Zaczynamy!

Pierwszy, mały temat, jaki mam wam do pokazania to zmiany w nagrodach za Vote, które na pewno ucieszą wszystkich przeciwników runki udźwigu Wink, oraz zupełnie nowy system Darów. Szczegóły poznacie na naszej stronie: https://l2sanctuary.pl/pl/features/#gifts

A za kilka dni kolejne informacje.


English version:

[Image: h2_done.png]

Hi! I am pleased to announce that after five months of intensive work, the upgrade to Horizon 2 for our server is ready!

Before we set a date for the New Opening, I would like to give you time to familiarize yourself step by step with what we have prepared.

Ready? Let's start!

The first, small topic that I have to show you is the changes to the Vote rewards, which will surely please all opponents of the Rune of Feather Wink, and a completely new Gift system. Details can be found on our website: https://l2sanctuary.pl/en/features/#gifts

More information in a few days.
Reply
#3
(14-06-2022, 19:40)Sayha Wrote: [Image: h2_in_progress.png]

Prace nad najnowszą wersją naszego dodatku do Lineage II High Five zostały rozpoczęte i idą pełną parą!

Horizon to nasz autorski dodatek do Lineage II, na którym opiera się serwer Sanctuary. Wprowadziliśmy w nim wiele niezapomnianych innowacji, o których możecie poczytać w opisie zmian:
https://l2sanctuary.pl/pl/features/

oraz w dzienniku zmian na forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon w wersji drugiej przyniesie kolejną dawkę modyfikacji wzbogacających naszą zabawę na serwerze!

Do czasu ukończenia prac możecie podzielić się w tym temacie swoimi pomysłami. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w nowej wersji!

<hr>
English version:

[Image: h2_in_progress.png]

Work on the newest version of our Lineage II High Five expansion has started and is in full swing!

Horizon is our proprietary addition to Lineage II, on which the Sanctuary server is based. We have many unforgettable innovations in it, which you can read about in the patch notes:
https://l2sanctuary.pl/en/features/

and in the changelog on the forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon in the second version will bring another dose of modifications that will enrich our fun on the server!

Until the work is finished, you can share your ideas on this topic. Write what you would like to see in the new version!

...To ja bym prosiła zwiększyć ilość możliwych do wzięcia questów Tongue Albo chociaż wyrównać, żeby można było oddawać q. jak ma się ich ponad 25.. (np. olimpiada)
Reply
#4
Dopisałem do listy życzeń Iume.

English version below.

Cześć! Czas na kolejne informacje! Dziś coś małego, ale zmieniającego bardzo wiele. Jedna z moich ulubionych zmian, która poprawi znacząco komfort gry. Coś dużo lepszego niż kolorowanie komunikatów na czacie!

Zapraszam do opisu na forum: https://l2sanctuary.pl/pl/features/#statusbar

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.


English version:

Hi! Time for more information! Today something small, but changing a lot. One of my favorite changes that will significantly improve the comfort of the game. Much better than colorizing your chat messages!

Details can be found on the forum: https://l2sanctuary.pl/en/features/#statusbar

If you can't see changes then use CTRL + F5.
Reply
#5
English version below.

[Image: black.png]

Hej! Mam dla was kolejną porcję informacji. W Horizon 2 możliwości personalizacji waszych postaci zostały znacząco rozbudowane! Dostaniecie do wyboru nowe fryzury, kolory włosów, twarze wraz z nowymi animacjami, skórki pancerzy, tarczy, sigili i broni. W tym czarne włosy, których nie znajdziecie na żadnym innym serwerze! Gotowi na stworzenie własnego Thorina Dębową Tarczę? Smile

Szczegóły poznacie na naszej stronie: https://l2sanctuary.pl/pl/features/#faces

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.


English version:

Hi! I have another piece of information for you. In Horizon 2, the customization possibilities of your characters have been greatly expanded! You will get a choice of new hairstyles, hair colors, faces with new animations, skins for armor, shield, sigils and weapons. Including black hair that you won't find on any other server! Ready to create your very own Thorin Oakenshield? Smile

Details can be found on our website: https://l2sanctuary.pl/en/features/#faces

If you can't see changes then use CTRL + F5.
Reply
#6
English version below.

Cześć! Czas na kolejne informacje! Zmieniliśmy jeden, bardzo ważny quest w grze.

Szczegóły poznacie na naszej stronie: https://l2sanctuary.pl/pl/features/#3rb

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.


English version:

Hi! Time for more information! We changed one very important quest in the game.

Details can be found on our website: https://l2sanctuary.pl/en/features/#3rb

If you can't see changes then use CTRL + F5.
Reply
#7
English version below.

[Image: return.png]

Król powrócił i zamierza odzyskać utracone zamki! Czy zdołasz go powstrzymać?
 • Epickie siege na każdy zamek, jak z trailerów Lineage 2!
 • Spotkaj postacie z fabuły gry i walcz z nimi w widowiskowej bitwie!
 • Sprawdź się w nieprzewidywalnej walce na wiele frontów łączącej PvP i PvE!
 • Nigdy więcej siege, na którym nic się nie dzieje!

Szczegóły na naszej stronie: https://l2sanctuary.pl/pl/features/#invasion

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.Dla tych, którzy chcą lepiej poznać fabułę Lineage 2:

English version:

[Image: return.png]

The King is back and he wants to get his lost castles back! Do you think you can stop him?
 • An epic siege on every castle, like from Lineage 2 trailers!
 • Meet the characters from the game lore and fight against them in a spectacular battle!
 • Test yourself in unpredictable multi-front combat combining PvP and PvE!
 • No more siege where nothing is happening!

Details on our website: https://l2sanctuary.pl/en/features/#invasion

If you can't see changes then use CTRL + F5.For those looking to explore the Lineage 2 lore:
Reply
#8
English version below.

Cześć! Dziś trzy małe zmiany:
 • Nowe miejsca do szybkiego zdobywania doświadczenia.
 • Nagrody pocieszenia na cogodzinnych eventach.
 • Nowe żywe NPC w Giran.

Szczegóły poznacie na naszej stronie:
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#experience_h2
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#hourly_h2
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#liveNPC_h2

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.


English version:

Hi! Today three small changes:
 • New places to gain experience quickly.
 • Consolation rewards at hourly events.
 • New live NPCs in Giran.

Details can be found on our website:
https://l2sanctuary.pl/en/features/#experience_h2
https://l2sanctuary.pl/en/features/#hourly_h2
https://l2sanctuary.pl/en/features/#liveNPC_h2

If you can't see changes then use CTRL + F5.
Reply
#9
English version below.

[Image: animations.png]

Cześć! Dziś dużo informacji! Dodaliśmy nowe ścieżki rozwoju umiejętności, transformacje i zupełnie nowe umiejętności oraz książki potrzebne do ich zdobywania! Ponadto zmieniliśmy animacje niektórych umiejętności i czarów.

Wszystko po to, aby zachęcić was do:
 • gry klasami rzadko wybieranymi jako postać główna - przede wszystkim supportem
 • uczestnictwa w wydarzeniach PvP: cogodzinnych eventach, olimpiadach subklasowych i drużynowych oraz oblężeniach zamków
Dlatego dodaliśmy na wzór umiejętności Inquisitor i Vanguard nowe transformacje dla klas Swordsinger, Bladedancer, Warcryer, Bounty Hunter i Warsmith, które sprawią, że będą bardziej samodzielne.

Wymyśliliśmy na nowo klasę Prophet, aby nie była postacią jednego buffa. Dla wszystkich, którzy szukają czegoś zupełnie nowego - będziecie mieli okazję pograć magiem walczącym na krótkim dystansie, odpychając swoich przeciwników kosturem, z transformacją w specyficznego uzdrowiciela!

Pozostałe klasy dostały symboliczne, ale warte zdobywania rozszerzenia umiejętności.

Zmieniliśmy powtarzające się animacje czarów oraz popularnych umiejętności z 80 poziomu takich jak Symbol of Defense, Volcano, Gehenna, Day of Doom, Raging Waves i Cyclone, żeby w końcu wyglądały jak najpotężniejsze czary! Dzięki temu gra magami przyniesie nieporównywalnie więcej frajdy!

Szczegóły na naszej stronie:
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#tokens
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#codexes
https://l2sanctuary.pl/pl/features/#human

To już wszystko, co przygotowaliśmy do nadchodzącej aktualizacji. Piszcie jeśli macie jakieś pytania.

Jeśli nie widzisz zmian to użyj CTRL + F5.


English version:

[Image: animations.png]

Hi! Today a lot of information! We've added new skill paths, transformations and brand new skills and books to learn them! In addition, we have changed the animations of some skills and spells.

All this to encourage you to:
 • play classes that are rarely chosen as the main character - primarily support classes
 • participate in PvP events: hourly events, subclass and team olympiads, castle sieges
That's why we added new transformations for Swordsinger, Bladedancer, Warcryer, Bounty Hunter and Warsmith classes to make them more self-contained, following the example of the Inquisitor and Vanguard skills.

We reinvented Prophet class so that it isn't a one-buff buffer. For all those who are looking for something completely new - you will have the opportunity to play a mage fighting at close range, pushing his opponents away with a staff, transforming into a specific healer!

The remaining classes received symbolic but valuable skills expansions.

We have changed the recurring animations of spells and popular level 80 skills such as Symbol of Defense, Volcano, Gehenna, Day of Doom, Raging Waves and Cyclone to finally look like the most powerful spells! With this, play of mage classes will be incomparably more fun!

Details on our website:
https://l2sanctuary.pl/en/features/#tokens
https://l2sanctuary.pl/en/features/#codexes
https://l2sanctuary.pl/en/features/#human

That's all we have prepared for the upcoming update. Write if you have any questions.

If you can't see changes then use CTRL + F5.
Reply
#10
English version below.

[Image: h2_done.png]

Cześć! Horizon 2 coraz bliżej! Już niedługo będziecie mieli okazję sprawdzić wszystko osobiście. Pierwsze betatesty odbędą się w sobotę 5 listopada od 12:00 CET.

Szczegóły na naszej stronie: https://l2sanctuary.pl/beta


English version:

[Image: h2_done.png]

Hi! Horizon 2 is getting closer! Soon you will have the opportunity to check everything in person. The first betatests will take place on Saturday, November 5 from 12:00 CET.

Details on our website: https://l2sanctuary.pl/beta
Reply
Users browsing this thread: 4 Guest(s)