Ustawienia

Doświadczenie

Sanctuary jest serwerem nastawionym na długofalową rozgrywkę z dodatkowo wydłużoną początkową fazą gry, aby lepiej zrównoważyć tempo zabawy i w pełni wykorzystać zawartość, jaką oferuje Lineage II.

Experience x2
Skill Point x2
Adena x2
Drop x2
Spoil x3
Quest x4
Raids x2

— Zwiększona została ilość wymaganego doświadczenia do osiągnięcia poziomów 2 - 55:

— Zmienione zostało doświadczenie za pomniejsze Raid Bossy:

Raid Boss Level 20 - 29 30 - 39 40 - 49
Experience 31% 59% 71%

— Premia za skład drużyny:

Party 2 3 4 5 6 7 8 9
Bonus x1.6 x1.65 x1.7 x1.8 x1.9 x2.0 x2.1 x2.2

Wzmacnianie

Przedmioty można bezpiecznie wzmacniać do poziomu +3. Maksymalny poziom wzmocnienia to +16.

— Szansa na udane wzmocnienie broni:

Enchant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Common 55% 55% 50% 40% 40% 35% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 15%
Blessed 55% 55% 55% 50% 50% 45% 45% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

— Szansa na udane wzmocnienie zbroi i biżuterii:

Enchant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Common 55% 55% 50% 40% 40% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 15%
Blessed 55% 55% 55% 50% 50% 45% 45% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

— Na czas pojedynku na olimpiadzie wszystkie przedmioty z wyższym poziomem wzmocnienia zostają zredukowane do +6.

— Szansa na sukces Attribute Stone wynosi 40%.

— Szansa na sukces Attribute Crystal wynosi 30%.

Profesje

Certyfikaty kompetencji

Certyfikaty pozwalają pominąć niektóre zadania na profesje. Można je odebrać u Newbie Guide lub Adventurers’ Guide w każdym mieście.

— Każda postać z wyłączeniem Kamaeli otrzymuje 3 certyfikaty. Kamaele otrzymują 2 certyfikaty.

— Certyfikaty można wymienić na przedmioty z zadań na pierwszą i drugą profesję, lub użyć do otrzymania trzeciej profesji.

— Niewykorzystane certyfikaty po osiągnięciu trzeciej profesji można wymienić na Adene oraz: 10 kryształów żywiołów, 20 kamieni żywiołów lub BEAS.

Subklasy

Limity

Możliwości rozwoju subklas zostały rozszerzone, aby niczym nie ustępowały klasie głównej.

— Maksymalny poziom subklasy wynosi 85.

— Postać posiadająca status Hero może na subklasie korzystać z umiejętności bohatera.

— Subklasa Judicator, która nie posiadała umiejętności powyżej 80 poziomu, otrzymała:

81 Level Fighter's Will, Archer's Will, Magician's Will
82 Level Protection of Alignment, Protection of Elemental, Protection of Rune

Zadania

Wykonanie zadań na subklasę (Fate's Whisper, Seeds of Chaos, Mimir's Elixir) nie jest wymagane, ale ukończenie ich pozwala wybrać wcześniej niedostępne subklasy:

— Overlord.

— Jasne Elfy mogą wybrać klasy Mrocznych Elfów.

— Mroczne Elfy mogą wybrać klasy Jasnych Elfów.

— Klasy podobne (np. Hawkeye może wybrać Phantom Rangera).

— Kamael może wybrać: Warlord, Gladiator, Hawkeye, Warlock, Bishop, Prophet, Silver Ranger, Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Ranger, Phantom Summoner, Shillien Elder, Destroyer, Tyrant, Overlord, Warcryer, ale nadal musi korzystać tylko z Light Armor!

Klonowanie umiejętności

Klonowanie umożliwia korzystanie z certyfikowanych umiejętności również na subklasach, a nie tylko na klasie głównej. Nowa funkcja dostępna jest u Avant-Garde w Ivory Tower. Koszt klonowania wynosi 1 mln Adeny.

— Klonowanie kopiuje wszystkie certyfikowane umiejętności na inną klasę, klonować można z: Klasa Główna -> Subklasa, Subklasa -> Subklasa, Subklasa -> Klasa Główna.

— Klonowanie nadpisuje poprzednie certyfikowane umiejętności.

— Resetowanie certyfikowanych umiejętności czyści umiejętności tylko na klasie głównej.

— Koszt zresetowania certyfikowanych umiejętności wynosi teraz 1 mln Adeny.

— Usunięcie subklasy nie usuwa wcześniej wybranych certyfikowanych umiejętności.

Buffy

Czas trwania

Wszystkie buffy mają standardowy czas trwania, wyjątek stanowią pieśni i tańce, które bazowo trwają 4 minuty.

Handel

Komenda buffstore umożliwia sprzedawanie buffów.

— Handel buffami możliwy jest tylko w wyznaczonej strefie w Giran, oraz w Clan Hallach.

— Minimalna cena wynosi 1k Adeny, a maksymalna cena 1mln Adeny.

— Sprzedaż buffów zużywa manę sprzedawcy.

Podróż

Teleporty

Wędrówka na serwerze Sanctuary wymaga większej rozwagi i planowania. Szczególnie w początkowej fazie gry.

— Czterokrotnie zwiększony został koszt teleportacji dla postaci poniżej 20 poziomu.

— Dwukrotnie zwiększony został koszt teleportacji dla postaci między 20 a 39 poziomem.

— Newbie Guide oferuje darmową teleportacje do wiosek początkowych, oraz Gludin i Gludio dla postaci do 20 poziomu.

— Każdy Gatekeeper, Newbie Guide i Adventurers' Guide oferuje darmową teleportacje do Gludin i Giran dla wszystkich.

Wierzchowce

W każdym mieście u Newbie Guide i Adventurers’ Guide można wypożyczyć wierzchowca, który pomoże w dotarciu do celu.

— Wszystkie wierzchowce poruszają się ze stałą prędkością bez względu na posiadane buffy.

— Wierzchowce różnią się od siebie ceną i czasem wypożyczenia, oraz prędkością i wytrzymałością, która wpływa na P. Def i M. Def twojej postaci w czasie jazdy:

Nazwa Cena Czas Prędkość Wytrzymałość
Bay Mare 400 6 min 220 50%
Black Bear 600 10 min 200 90%
Black Horse 1000 5 min 230 80%
Dragon Horse 1200 4 min 235 75%
Knight’s Mount 3200 7 min 210 95%
Steed of the Champion 8000 5 min 240 85%
Undead Steed 6800 8 min 210 100%
White Unicorn 1000 4 min 235 70%
Witch Broom 6000 3 min 240 50%

— Na miotle wiedźmy dostępnej w Ivory Tower latać mogą tylko klasy magiczne.

Bramy

System bram klanowych dostępny dla rozwiniętych klanów, umożliwia szybką i darmową teleportacje do strategicznych miejsc.

— Bramy znajdują się w Community Board na zakładce Sanctuary.

— Dostępny zestaw teleportów zależy od poziomu klanu, siedziby klanu oraz poziomu postaci gracza.

Zamki

Oblężenia

Wszystkie oblężenia zamków domyślnie odbywają się w każdą niedziele o 18:00 i trwają dwie godziny.

— Każdy władca zamku może ogłosić godzinę rozpoczęcia oblężenia na: 17:00, 18:00, lub 19:00.

Wojna o terytorium

Wojna rozpoczyna się w każdą sobotę o 20:00 i trwa dwie godziny.

— W ciągu jednej wojny postać może zebrać maksymalnie 270 odznak z jednego terytorium.

Olimpiada

Harmonogram

Aby zminimalizować ryzyko ustawiania walk, kluczowa rozgrywka o status Hero została skoncentrowana w jednym dniu tygodnia. Pozostałe dni poświęcone są innym, egzotycznym pojedynkom, w których nagrodami są jedynie tokeny i Mikstury Utrzymujące Witalność:

— W poniedziałek rozgrywane są walki solo subklasą:

Okres 20:00 - 22:00 (2h)
Zapisy Minimum czterech uczestników
Wymagania Ukończone 5 walk w tym jedna wygrana
Nagrody 1k - 20k tokenów dla 10 najlepszych uczestników, oraz 5k tokenów i mikstury dla wszystkich zakwalifikowanych

— We wtorek rozgrywane są walki solo subklasą. Zasady identyczne jak wyżej.

— W środę rozgrywane są walki solo subklasą. Zasady identyczne jak wyżej.

— W czwartek rozgrywane są walki drużynowe (3 vs 3) dowolną subklasą, lub klasą główną:

Okres 20:00 - 23:00 (3h)
Zapisy Minimum dwie drużyny
Wymagania Ukończone 5 walk w tym jedna wygrana
Nagrody 7k - 20k tokenów dla 12 najlepszych uczestników, oraz 5k tokenów i mikstury dla wszystkich zakwalifikowanych

— W piątek rozgrywane są walki solo klasą główną:

Okres 21:00 - 00:00 (3h)
Zapisy Minimum czterech uczestników
Wymagania Ukończone 15 walk w tym jedna wygrana
Nagrody Status Hero na tydzień dla najlepszego uczestnika w danej klasie, oraz tokeny

— W sobotę o godzinie 00:15 następuje rozdanie statusów Hero.

— W sobotę i niedzielę nie ma żadnych walk na olimpiadzie, aby gracze mogli skupić się na Siege i Territory War.

— Po każdym dniu następuje reset punktów i liczby walk.

— Czterokrotnie zmniejszona ilość tokenów dla Hero ze względu na tygodniowy okres przyznawania statusu.

— Zmniejszone ceny w tokenach za zwoje wzmocnienia do broni i zbroi.

— Losowy czas pobierania zapisanych uczestników, aby utrudnić ustawianie walk.

— Zmiany w zadaniu Olympiad Veteran, które wymaga teraz wykonania walk subklasowych, a nie klasowych.

— Nowy Daily Ranking dla walk subklasowych i drużynowych udostępniony u Grand Olympiad Managera.

— Skrócony czas pobierania na arenę ze 120 sekund do 30 sekund.

Interfejs

Komendy

Popularne komendy /olympiadstat i /instancezone otrzymały nowe dedykowane okna:

— Komenda /olympiadstat pokazuje informacje dotyczące zaznaczonej postaci.

Community Board

Tablica została gruntownie przebudowana, aby zachwycała i służyła użytecznymi informacjami i funkcjami:

— Na zakładce Sanctuary znajdują się podstawowe informacje o serwerze, postaci, oraz Bramy klanowe i personalizacja postaci.

— Zakładka Events pozwala na udział w cogodzinnych wydarzeniach.

— Na zakładce Rankings znajdują się informacje o osiągnięciach graczy.

— Zakładka Clans zawiera listę klanów na serwerze, oraz szczegółowe informacje o klanach i sojuszach. Pozwala również zarządzać rekrutacją klanu.

— Na zakładce Raids znajdują się informacje przydatne w organizacji wypraw na bossy.

Market to centrum handlu serwera. W zależności od poziomu klasy głównej postaci możesz wystawić tutaj do 45 przedmiotów.

— Zakładka Library to baza wiedzy, która pomoże znaleźć przedmioty i potwory.

Makra

Sanctuary dysponuje zestawem 77 ładnych, wielokolorowych ikon makr, które pozwalają ułożyć czytelne paski skrótów.

Personalizacja

Fryzury

Każda postać otrzymała dwie nowe fryzury we wszystkich wersjach kolorystycznych:

A B C D

— Eliksiry na nowe fryzury można kupić u każdego kapłana Dawn i Dusk, oraz u Strategist Lucien w Giran.

Skórki

Sanctuary posiada rozbudowany system skórek do broni, zbroi, tarcz i płaszczów, które umożliwiają dowolne manipulowanie wyglądem wyposażenia postaci.

— Zastosowanie skórki wymaga spełnienia szeregu warunków:

Cena Jednorazowa zapłata w Adenie, kryształach, Antycznej Adenie, lub tokenach olimpiady
Grade Przedmiot musi posiadać odpowiedni Grade i minimalny poziom wzmocnienia
Klucze Jednorazowa zapłata w specjalnych przedmiotach upuszczanych przez różne potwory
Pogrom Postać musi mieć na swoim koncie odpowiednią ilość ubitych bossów, aby skórka była widoczna

— System pozwala na ukrycie skórek innych graczy, aby można było zidentyfikować ich rzeczywiste wyposażenie.

— Skórki broni z efektami dostępne są w kilku wersjach:

Dragon Weapon Top-Grade posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Dragon Weapon High-Grade posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia. Dostępny tylko dla broni Fafurion:

Dragon Weapon Standard posiada efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

Dragon Weapon Fragment posiada standardowy efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

Dragon Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Enhanced Shadow Weapon posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Enhanced Shadow Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Upgraded Shadow Weapon posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Upgraded Shadow Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Shadow Weapon posiada standardowy efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

Akcesoria

Wszystkie akcesoria dostępne na serwerze (z wyłączeniem kaptura Beletha) można zakupić u odpowiednich sprzedawców.

— Elfy: Olf Kanore i Olf Adams w Aden i Rune handlują czapkami, maskami i ozdobami.

— Alexandria w Luxury Shop w Giran sprzedaje korony i diademy.

— Kaptury, bliznę i jedną maskę można kupić u Territory Managera.

— Veteran's Circlet dostępne są u elfki Court Magician w zamkach.

— Gatekeeper Hat, Artisan's Goggles, Warriors Helmet, Horn-Rimmed Glasses, Maid's Hairband, Valkyrie Hat i Royal White Crown sprzedaje Chamberlain w zamku. Można kupić po jednej sztuce na 12 godzin.

Bossy

Powrót z zaświatów

Przywrócone zostały niektóre bossy usunięte z gry:

— Ice Fairy Sirra

— Guardian of the Statue of Giant Karum

— Wizard of Storm Teruk

— Hannibal na Hellbound

Lords of Destruction

System specjalnych bossów został rozbudowany i wzbogacony o nowych Lordów:

Rune Antharas Priest Cloe i Bloody Priest Rudelto
Kamael Village Black Lily
Elven Village Cursed Clara
Talking Island Tiger King Karuta
Primeval Island Taklacan, Torumba, Dopagen

— Każdy Lord może wyrzucić zwoje destrukcji do broni i zbroi.

Smoki

Trzy smoki otrzymały dodatkowe przedmioty do wyrzucania:

— Sailren może wyrzucić bronie Top A Grade, przedmioty kluczowe do nich, oraz Neolithic Crystals wszystkich typów.

— Antharas i Valakas wyrzucają Neolithic Crystal S84.

Rzemiosło

Recepty i klucze

Sanctuary przywraca znaczenie rzemiosła znane ze starszych kronik i umożliwia składanie przedmiotów Top S84.

— Recepty można uzyskać z bossów, które rzucają całe przedmioty, czyli Antharas, Valakas i Freya Hard.

— Składniki kluczowe należy wyspoilować z potworów w LoA i SoA.

— Przedmioty Top S84 nie występują w wersji Masterwork.

Przedmioty

Common i Shadow

Przywrócona została wartość przedmiotów Grade D i C poprzez usunięcie ich odpowiedników typu Common i Shadow.

— Przedmioty typu Shadow nie występują w ogóle na serwerze.

— NPC nie sprzedają przedmiotów typu Common, ale potwory nadal mogą je wyrzucić (tylko Grade B i A).

Shoty

Ze względu na niski udźwig postaci pakowanie shotów odzyskało swoje znaczenie.

— Pakowane shoty Grade D, C, B, A i S otrzymały nowe ikony.

— Wszystkie pakowane shoty są stackowane.

Bransoletki

Zostały dodane nowe bransoletki w Dimensional Rift.

Dimensional Bracelet Stage 1 Activates 1 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 20. Increases Weight Limit of 10000.
Dimensional Bracelet Stage 2 Activates 2 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 40. Increases Weight Limit of 20000.
Dimensional Bracelet Stage 3 Activates 3 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 60. Increases Weight Limit of 30000.
Dimensional Bracelet Stage 4 Activates 4 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 80. Increases Weight Limit of 40000.
Dimensional Bracelet Stage 5 Activates 5 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 100. Increases Weight Limit of 50000.
Dimensional Bracelet Stage 6 Activates 6 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 120. Increases Weight Limit of 60000.

— Bransoletkę najniższego poziomu wyrzuca najsilniejszy Anakazel.

— Rift Post Hero w Dimensional Rift umożliwia ulepszanie bransoletek.

Item Broker

W asortymencie dostępnym na aukcjach u Item Brokera można znaleźć Soul Crystal Stage 11 - 16.

Biżuteria

System epickiej biżuterii, kluczowy w końcowej fazie gry, został znacznie rozbudowany.

— Dodany Necklace of Lilith, oraz wersje Blessed dla wszystkich pozostałych.

— Zmienione zostały ikony Ring of Beleth, Earring of Baylor, oraz wszystkich biżuterii Blessed.

— Zmienione zostały statystyki i premie przyznawane przez biżuterie:

Naszyjniki

Blessed Necklace of Valakas
M. Def.: 132
MP +50, resistance to Sleep +40%, Sleep attack rate +40%, HP +445, physical skill reuse delay -10%, magic skill reuse delay -10%, and increases P. Atk. by 4%, M. Atk. by 4%, Wild Magic effect, Damage Shield effect, and Resistance to Fire by 15.
Blessed Necklace of Frintezza
M. Def.: 132
MP +42, HP +305, increases P. Atk. by 2%, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, increase sleep/paralysis/stun attack chance by 15%, increase Resistance to poison/bleed by 25%, increase poison/bleed attack chance by 25%, decrease in skill re-use delay, increase Damage Shield effect, and increase Resistance to Dark attacks by 15.
Blessed Necklace of Freya
M. Def.: 132
Resistance to Water +15, Resistance to Bleed +25%, Resistance to Paralysis/Shock/Sleep +20%, magic skill reuse delay -10%. Reflect 5% short-range attack damage, Max MP +50, Max HP +305, increases M. Atk. by 8%, magic damage critical rate by 2, MP Regeneration +0.46, Resistance to mental attack +10%, caster heal capacity +15, MEN +2, CON +1, STR -1, magic MP consumption -5%.
Blessed Necklace of Lilith
M. Def.: 132
MP +62, HP +305, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 20%, resistance to mental attacks +10%, physical skill reuse delay -5%, magic skill reuse delay -10%, reflect 5% short-range attack damage, and increases P. Atk. by 1% and M. Atk. by 6%, magic damage critical rate by 2, and increase Resistance to Dark attacks by 15.
Necklace of Valakas
M. Def.: 125
MP +50, resistance to Sleep +40%, Sleep attack rate +40%, HP +445, physical skill reuse delay -10%, magic skill reuse delay -5%, and increases P. Atk. by 2%, M. Atk. by 2%, Wild Magic effect, Damage Shield effect, and Resistance to Fire by 15.
Necklace of Frintezza
M. Def.: 95
MP +42, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, increase sleep/paralysis/stun attack chance by 15%, increase Resistance to poison/bleed by 25%, increase poison/bleed attack chance by 25%, decrease in skill re-use delay, increase Damage Shield effect, and increase Resistance to Dark attacks.
Necklace of Freya
M. Def.: 125
Resistance to Water +10, Resistance to Bleed +20%, Resistance to Paralysis/Shock/Sleep +15%, magic skill reuse delay -5%. Reflect 4% short-range attack damage, Max MP +50, MP Regeneration +0.23, Resistance to mental attacks +10%.
Necklace of Lilith
M. Def.: 95
MP +62, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, resistance to mental attacks +10%, physical skill reuse delay -5%, reflect 4% short-range attack damage, magic damage critical rate by 2, and increase Resistance to Dark attacks by 10.

Kolczyki

Blessed Earring of Antharas
M. Def.: 98
MP +37, resistance to Bleed +40%, Bleed attack rate +40%, vampiric rage effect, Resistance to Stun/Mental attacks +30%, Stun/Mental attack rate +30%, decreases MP consumption, and increases heal amount +15% and Resistance to Earth +20. Only one effect is applied when two of the same earrings are equipped.
Blessed Earring of Zaken
M. Def.: 98
MP +31, Resistance to Bleed +30%, Bleed attack rate +30%, heal amount +15%, vampiric rage effect 4%, magic MP consumption -5%, Resistance to Shock/Mental attacks +30%, Shock/Mental attack rate +30%, and Resistance to Dark +15. Only one effect is applied even when the same two earrings are worn. If it is equipped together with a standard Earring of Zaken, only the effect of Blessed Earring of Zaken will be applied.
Blessed Earring of Baylor
M. Def.: 98
MP +31, resistance to Mental attacks +30%, Mental attack rate +30%, Resistance to Bleed +40%, Resistance to Stun by 30%, heal amount +15%, vampiric rage effect 4%, magic MP consumption -5%, Resistance to Dark attacks by 20. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Blessed Earring of Orfen
M. Def.: 98
MP +31, resistance to Bleed +20%, Resistance to Stun by 20%, chance of Bleed attack +20%, Resistance to Water attacks by 20, Resistance to Mental attacks +30%, Mental attack rate +30%, magic MP consumption -5%, and increase healing effects by 15%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Earring of Antharas
M. Def.: 94
MP +37, resistance to Bleed +40%, Bleed attack rate +40%, vampiric rage effect, Resistance to Stun/Mental attacks +30%, Stun/Mental attack rate +30%, decreases MP consumption, and increases heal amount +10% and Resistance to Earth by 15. Only one effect is applied when two of the same earrings are equipped.
Earring of Zaken
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Bleed +30%; Bleed attack rate +30%; increases heal amount; vampiric rage effect; Resistance to Shock/Mental attacks +20%; Shock/Mental attack rate +20%. When equipped with two identical earrings, only one effect is applied. When equipped together with Blessed Earring of Zaken, only the effect of Earring of Zaken will be applied.
Earring of Baylor
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Mental attacks +20%, Mental attack rate +20%, heal amount +10%, magic MP consumption -5%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Earring of Orfen
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Bleed +20%, chance of Bleed attack +20%, and increase healing effects by 6%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.

Pierścienie

Blessed Ring of Baium
M. Def.: 62
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, Resistance to Hold +30%, Hold attack rate +30%, increase Accuracy by 2, Critical Damage +15%, magic damage critical rate by 2, Casting Spd +4%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Beleth
M. Def.: 62
MP +38, HP +105, increase M.Def. by 12%, M. Atk. by 6%, increase Resistance to abnormal mental state by 10, increase abnormal mental state attack chance by 10, increase MP recharge power by 0.23, and increase Resistance to Dark attacks by 30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Queen Ant
M. Def.: 62
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, increase Accuracy by 2, increase Atk. Spd. +2%, increase Critical Damage +15%, Resistance to Hold +30%, and Hold attack rate +30%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Core
M. Def.: 62
MP +38, HP +105, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, resistance to Mental attacks +10%, Mental attack rate +10%, MP Regeneration +0.23, increase Critical Damage +15%, increase Atk. Spd. +2% and Accuracy by 2, and Resistance to Earth +30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Baium
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, Resistance to Hold +30%, Hold attack rate +30%, increase Accuracy by 2, Critical Damage +15%, magic damage critical rate by 1, Casting Spd +2%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Beleth
M. Def.: 48
MP +38, HP +105, increase M.Def. by 6%, M. Atk. by 3%, increase Resistance to abnormal mental state by 10, increase abnormal mental state attack chance by 10, increase MP recharge power by 0.23, and increase Resistance to Dark attacks by 30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Queen Ant
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +30%, Poison attack rate +30%, increase Accuracy by 2, increase Critical Damage +15%, Resistance to Hold +20%, and Hold attack rate +20%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Core
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +20%, Poison attack rate +20%, MP Regeneration +0.15, and increase Accuracy by 1. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.

— Przemiana biżuterii jest możliwa u Rafforty w Ice Merchant Cabin.

— Przemieniony przedmiot zachowuje wcześniejszy poziom wzmocnienia.

— Dodane składniki kluczowe niezbędne do przemiany:

Blessed Necklace of Valakas
from Rafforty
1x Bottle of Valakas' Soul
from Valakas
Necklace of Valakas
from Valakas
Blessed Necklace of Frintezza
from Rafforty
10x Bottle of Halisha's Blood
from Scarlet van Halisha
Necklace of Frintezza
from Scarlet van Halisha
Blessed Necklace of Freya
from Rafforty
1x Bottle of Freya's Soul
from Freya Hard
Necklace of Freya
from Freya
Blessed Necklace of Lilith
from Rafforty
2x Selenite
from Anakim
Necklace of Lilith
from Lilith
Blessed Earring of Antharas
from Rafforty
1x Bottle of Antharas' Soul
from Antharas
Earring of Antharas
from Antharas
Blessed Earring of Zaken
from Rafforty
10x Fragment of Zaken's Soul
from Zaken
Earring of Zaken
from Zaken
Blessed Earring of Baylor
from Rafforty
2x Fragment of Baylor's Soul
from Baylor
Earring of Baylor
from Baylor
Blessed Earring of Orfen
from Rafforty
5x Fragment of Orfen's Soul
from Orfen
Earring of Orfen
from Orfen
Blessed Ring of Baium
from Rafforty
2x Imperial Jewel
from Baium
Ring of Baium
from Baium
Blessed Ring of Beleth
from Rafforty
5x Soul of Beleth's Clone
from Beleth's Clone
Ring of Beleth
from Beleth
Blessed Ring of Queen Ant
from Rafforty
3x Royal Ant Egg
from Queen Ant
Ring of Queen Ant
from Queen Ant
Blessed Ring of Core
from Rafforty
5x Artificial Soul
from Core
Ring of Core
from Core

Umiejętności

Weight Increase

Ze względu na niski udźwig bazowy postaci została dodana umiejętność Weight Increase.

— Umiejętność posiada 8 poziomów i jest nabywana przy pomocy książek:

Umiejętność Książka Zbywalna Źródło
Weight Increase Lv 1 Ancient Book: Weight Increase Chapter 1 Nie Monster
Weight Increase Lv 2 Ancient Book: Weight Increase Chapter 2 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 3 Ancient Book: Weight Increase Chapter 3 Nie Monster
Weight Increase Lv 4 Ancient Book: Weight Increase Chapter 4 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 5 Ancient Book: Weight Increase Chapter 5 Nie Monster
Weight Increase Lv 6 Ancient Book: Weight Increase Chapter 6 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 7 Ancient Book: Weight Increase Chapter 7 Nie Monster
Weight Increase Lv 8 Ancient Book: Weight Increase Chapter 8 Tak Raid Boss

Divine Inspiration

Dodane zostały dwa nowe poziomy umiejętności Divine Inspiration, które zwiększają limit buffów.

— Książki wymagane do nauki nowych poziomów rzucają Antharas i Valakas.

Inne

System ochrony

Sanctuary posiada dodatkowy system ochrony, który nawet w przypadku współdzielenia konta z innymi osobami chroni przed okradzeniem postaci i przywłaszczeniem konta.

— System nie blokuje gry postacią, zabezpiecza jedynie wrażliwe funkcje: zmianę hasła, wymianę i niszczenie przedmiotów, skórek, modyfikacje subklas, umiejętności itd.

— Dodana również 15 sekundowa ochrona postaci przed potworami i innymi graczami po zalogowaniu i teleportacji.

Przemianowanie

Usługi zmiany nazw własnych dostępne są za opłatą u wybranych NPC.

— Nazwę postaci można zmienić u mistrza dowolnej gildii za 5 mln Adeny.

— Nazwę klanu można zmienić u mistrza dowolnej gildii za 10 mln Adeny.

— Nazwę zwierzaka można zmienić u Pet Managera za 5 mln Adeny.

Tekstury

Projekt Horizon wprowadza do gry wiele poprawek wizualnych i nowych tekstur w tym tytułowy horyzont.