Ustawienia

Doświadczenie

Sanctuary jest serwerem nastawionym na długofalową rozgrywkę z dodatkowo wydłużoną początkową fazą gry, aby lepiej zrównoważyć tempo zabawy i w pełni wykorzystać zawartość, jaką oferuje Lineage II.

Experience x2
Skill Point x2
Adena x2
Drop x2
Spoil x3
Quest x4
Raids x2

— Zwiększona została ilość wymaganego doświadczenia do osiągnięcia poziomów 2 - 55:

— Zmienione zostało doświadczenie za pomniejsze Raid Bossy:

Raid Boss Level 20 - 29 30 - 39 40 - 49
Experience 31% 59% 71%

— Premia za skład drużyny:

Party 2 3 4 5 6 7 8 9
Bonus x1.6 x1.65 x1.7 x1.8 x1.9 x2.0 x2.1 x2.2

— W Horizon 2 zwiększono otrzymywane doświadczenie z potworów w czeluściach Antharas’ Lair i Seed of Annihilation, aby zapewnić najlepsze miejsca do zdobywania doświadczenia dla dużych drużyn.

Wzmacnianie

Przedmioty można bezpiecznie wzmacniać do poziomu +3. Maksymalny poziom wzmocnienia to +16.

— Szansa na udane wzmocnienie broni:

Enchant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Common 55% 55% 50% 40% 40% 35% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 15%
Blessed 55% 55% 55% 50% 50% 45% 45% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

— Szansa na udane wzmocnienie zbroi i biżuterii:

Enchant 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Common 55% 55% 50% 40% 40% 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 15%
Blessed 55% 55% 55% 50% 50% 45% 45% 20% 10% 10% 10% 10% 10%

— Na czas pojedynku na olimpiadzie wszystkie przedmioty z wyższym poziomem wzmocnienia zostają zredukowane do +6.

— Szansa na sukces Attribute Stone wynosi 40%.

— Szansa na sukces Attribute Crystal wynosi 30%.

Profesje

Certyfikaty kompetencji

Certyfikaty pozwalają pominąć niektóre zadania na profesje. Można je odebrać u Newbie Guide lub Adventurers’ Guide w każdym mieście.

— Każda postać z wyłączeniem Kamaeli otrzymuje 3 certyfikaty. Kamaele otrzymują 2 certyfikaty.

— Certyfikaty można wymienić na przedmioty z zadań na pierwszą i drugą profesję, lub użyć do otrzymania trzeciej profesji.

— Niewykorzystane certyfikaty po osiągnięciu trzeciej profesji można wymienić na Adene oraz: 10 kryształów żywiołów, 20 kamieni żywiołów lub BEAS.

Subklasy

Limity

Możliwości rozwoju subklas zostały rozszerzone, aby niczym nie ustępowały klasie głównej.

— Maksymalny poziom subklasy wynosi 85.

— Postać posiadająca status Hero może na subklasie korzystać z umiejętności bohatera.

— Subklasa Judicator, która nie posiadała umiejętności powyżej 80 poziomu, otrzymała:

81 Level Fighter's Will, Archer's Will, Magician's Will
82 Level Protection of Alignment, Protection of Elemental, Protection of Rune

Zadania

Wykonanie zadań na subklasę (Fate's Whisper, Seeds of Chaos, Mimir's Elixir) nie jest wymagane, ale ukończenie ich pozwala wybrać wcześniej niedostępne subklasy:

— Overlord.

— Jasne Elfy mogą wybrać klasy Mrocznych Elfów.

— Mroczne Elfy mogą wybrać klasy Jasnych Elfów.

— Klasy podobne (np. Hawkeye może wybrać Phantom Rangera).

— Kamael może wybrać: Warlord, Gladiator, Hawkeye, Warlock, Bishop, Prophet, Silver Ranger, Elemental Summoner, Elven Elder, Phantom Ranger, Phantom Summoner, Shillien Elder, Destroyer, Tyrant, Overlord, Warcryer, ale nadal musi korzystać tylko z Light Armor!

Klonowanie umiejętności

Klonowanie umożliwia korzystanie z certyfikowanych umiejętności również na subklasach, a nie tylko na klasie głównej. Nowa funkcja dostępna jest u Avant-Garde w Ivory Tower. Koszt klonowania wynosi 1 mln Adeny.

— Klonowanie kopiuje wszystkie certyfikowane umiejętności na inną klasę, klonować można z: Klasa Główna -> Subklasa, Subklasa -> Subklasa, Subklasa -> Klasa Główna.

— Klonowanie nadpisuje poprzednie certyfikowane umiejętności.

— Resetowanie certyfikowanych umiejętności czyści umiejętności tylko na klasie głównej.

— Koszt zresetowania certyfikowanych umiejętności wynosi teraz 1 mln Adeny.

— Usunięcie subklasy nie usuwa wcześniej wybranych certyfikowanych umiejętności.

Buffy

Czas trwania

Wszystkie buffy mają standardowy czas trwania, wyjątek stanowią pieśni i tańce, które bazowo trwają 4 minuty.

Handel

Komenda buffstore umożliwia sprzedawanie buffów.

— Handel buffami możliwy jest tylko w wyznaczonej strefie w Giran, oraz w Clan Hallach.

— Minimalna cena wynosi 1k Adeny, a maksymalna cena 1mln Adeny.

— Sprzedaż buffów zużywa manę sprzedawcy.

Podróż

Teleporty

Wędrówka na serwerze Sanctuary wymaga większej rozwagi i planowania. Szczególnie w początkowej fazie gry.

— Czterokrotnie zwiększony został koszt teleportacji dla postaci poniżej 20 poziomu.

— Dwukrotnie zwiększony został koszt teleportacji dla postaci między 20 a 39 poziomem.

— Newbie Guide oferuje darmową teleportacje do wiosek początkowych, oraz Gludin i Gludio dla postaci do 20 poziomu.

— Każdy Gatekeeper, Newbie Guide i Adventurers' Guide oferuje darmową teleportacje do Gludin i Giran dla wszystkich.

Wierzchowce

W każdym mieście u Newbie Guide i Adventurers’ Guide można wypożyczyć wierzchowca, który pomoże w dotarciu do celu.

— Wszystkie wierzchowce poruszają się ze stałą prędkością bez względu na posiadane buffy.

— Wierzchowce różnią się od siebie ceną i czasem wypożyczenia, oraz prędkością i wytrzymałością, która wpływa na P. Def i M. Def twojej postaci w czasie jazdy:

Nazwa Cena Czas Prędkość Wytrzymałość
Bay Mare 400 6 min 220 50%
Black Bear 600 10 min 200 90%
Black Horse 1000 5 min 230 80%
Dragon Horse 1200 4 min 235 75%
Knight’s Mount 3200 7 min 210 95%
Steed of the Champion 8000 5 min 240 85%
Undead Steed 6800 8 min 210 100%
White Unicorn 1000 4 min 235 70%
Witch Broom 6000 3 min 240 50%

— Na miotle wiedźmy dostępnej w Ivory Tower latać mogą tylko klasy magiczne.

Bramy

System bram klanowych dostępny dla rozwiniętych klanów, umożliwia szybką i darmową teleportacje do strategicznych miejsc.

— Bramy znajdują się w Community Board na zakładce Sanctuary.

— Dostępny zestaw teleportów zależy od poziomu klanu, siedziby klanu oraz poziomu postaci gracza.

Zamki

Oblężenia

Wszystkie oblężenia zamków domyślnie odbywają się w każdą niedziele o 18:00 i trwają dwie godziny.

— Każdy władca zamku może ogłosić godzinę rozpoczęcia oblężenia na: 17:00, 18:00, lub 19:00.

Powrót króla

Po powrocie z wojny król zastał swe królestwo podzielone na rywalizujące ze sobą klany. Pokonani baronowie zwrócili się do niego o pomoc w odzyskaniu utraconych ziem. W tym celu król zebrał legendarnych bohaterów aby poprowadzili elitarne wojska koronne do zwycięstwa i odzyskali utracone zamki!

— Oblężenie zamku będącego we władaniu graczy rozpocznie się zawsze, bez względu na to czy został zapisany klan atakujący.

— W oblężeniu oprócz graczy biorą udział elitarne wojska króla, które atakują zarówno broniących zamek jak i atakujących.

— Pierwsza godzina oblężenia przeznaczona jest na walki pomiędzy graczami. Najazd sił królewskich następuje dokładnie w połowie oblężenia i trwa do jego końca.

— Zamek zostanie odbity przez NPC, jeśli na koniec oblężenia król będzie zasiadał na tronie.

— Przebieg najazdu:

Faza Opis
1 W połowie oblężenia pod zamek przybywają bohaterowie królestwa.
2 Bohaterowie budują obóz, rozstawiają wojska królewskie i machiny oblężnicze pod zamkiem.
3 Artyleria rozpoczyna ostrzał bramy i zaczyna się szturm na zamek.
4 Szturm prowadzony jest na trzech kierunkach przez trzy osobne oddziały próbujące przerwać linie obrony zamku.
5 Po przerwaniu wszystkich linii obrony oddziały zajmują pozycje na dziedzińcu, w sali tronowej oraz przy Świętym Artefakcie.
6 Bohaterowie po zajęciu sali tronowej przyzywają króla, który zasiada na tronie.

— Uczestnicy najazdu:

Nazwa Opis Rola
Sieghardt Bohater królestwa, strateg i legendarny generał, który pokonał Lionnę Blackbird w sławnej bitwie o zamek Giran. Sieghardt ponownie prowadzi oblężenie i tylko jego pokonanie może zmusić króla do wycofania się z tronu. Dark Avenger
Dark Panther Wierny towarzysz Sieghardta. Nie odstępuje go na krok. Minion
Gustin Bohater królestwa, w przeszłości uratowany przez przywódcę kultu Lśniącego Świtu - Franza, który przysłał go, aby wsparł króla w nadchodzącej bitwie. Jego strzały są śmiertelną bronią na polu bitwy. Hawkeye
Cedric Bohater królestwa, znany ze swojej niezłomnej postawy i niezawodnej zbroi. Z jego szkoły na Talking Island wyszło wielu wspaniałych wojowników. Przybył na wezwanie króla z obowiązku, ale nie zamierza używać swojego świętego miecza w walce z innymi ludźmi. Paladin
Frikios Mroczny elf - mistrz magii i bohater królestwa. Niewiele o nim wiadomo, ale jedno jest pewne - jego czary to coś, czego nie możesz lekceważyć. Spellhowler
Elcadia Mroczna elfka - bohaterka królestwa, która wraz z Franzem prowadzi dochodzenie w sprawie tajemniczego kultu Embryo. Nie jest przekonana do swojej obecności na polu bitwy, ale potrzebuje pomocy króla, więc zgodziła się wesprzeć jego siły. Shillien Elder

Amadeo Cadmus Szesnastoletni król Aden, który mimo młodego wieku wsławił się odparciem inwazji z Elmore, a następnie wraz z nowym królem północy powstrzymał najazd sił Gracii na kontynent. Nie może zostać zaatakowany. Król Aden
Astair van Halter Wygnany król Elmore, który po zjednoczeniu swoich sił z młodym królem Aden odzyskał swoje północne królestwo i powstrzymał najazd sił Gracii na kontynent. Nie może zostać zaatakowany. Król Elmore

Headquarters Obóz wojsk koronnych - umożliwia rozstawianie i uzupełnianie oddziałów i machin oblężniczych oraz przyspiesza powrót Sieghardta na pole bitwy po tym, gdy został zmuszony do wycofania się. Flag
Siege Golem Na wyposażeniu oddziałów skrzydłowych są dwa golemy oblężnicze. Służą do niszczenia murów. Siege Weapon
Swoop Cannon Wojska króla wyposażone są w dwa potężne działa, które pozwalają niszczyć bramy z dużej odległości. Siege Weapon
Elite Knight Rycerze są podstawową jednostką służącą w elitarnych oddziałach armii królewskiej. Walczą dwuręcznym mieczem. Knight
Elite Warrior Wojownicy w drugiej linii oddziałów wyposażeni są w halabardy. Warrior
Elite Archer Trzecia linia oddziału odpowiada za ostrzał przy użyciu łuków. Wspiera niszczenie bram i murów. Archer
Elite Wizard Kolejna linia oddziału zapewnia ogień przy użyciu magii. Wspiera niszczenie bram i murów. Wizard
Elite Priest Na tyłach każdego oddziału znajdują się kapłani, którzy wspierają i leczą pobliskie wojska. Priest

— Wielkość królewskiej armii zależy od zamku. Na Aden, Rune i Giran naciera armia złożona z 83 jednostek. W przypadku pozostałych zamków jest to 68 jednostek.

— Z pokonanych jednostek można uzyskać Knight's Epaulette. Nie wymaga postaci zapisanej na zamek.

Wojna o terytorium

Wojna rozpoczyna się w każdą sobotę o 20:00 i trwa dwie godziny.

— W ciągu jednej wojny postać może zebrać maksymalnie 270 odznak z jednego terytorium.

Olimpiada

Harmonogram

Aby zminimalizować ryzyko ustawiania walk, kluczowa rozgrywka o status Hero została skoncentrowana w jednym dniu tygodnia. Pozostałe dni poświęcone są innym, egzotycznym pojedynkom, w których nagrodami są jedynie tokeny i Mikstury Utrzymujące Witalność:

— W poniedziałek rozgrywane są walki solo subklasą:

Okres 20:00 - 22:00 (2h)
Zapisy Minimum czterech uczestników
Wymagania Ukończone 5 walk w tym jedna wygrana
Nagrody 1k - 20k tokenów dla 10 najlepszych uczestników, oraz 5k tokenów i mikstury dla wszystkich zakwalifikowanych

— We wtorek rozgrywane są walki solo subklasą. Zasady identyczne jak wyżej.

— W środę rozgrywane są walki solo subklasą. Zasady identyczne jak wyżej.

— W czwartek rozgrywane są walki drużynowe (3 vs 3) dowolną subklasą, lub klasą główną:

Okres 20:00 - 23:00 (3h)
Zapisy Minimum dwie drużyny
Wymagania Ukończone 5 walk w tym jedna wygrana
Nagrody 7k - 20k tokenów dla 12 najlepszych uczestników, oraz 5k tokenów i mikstury dla wszystkich zakwalifikowanych

— W piątek rozgrywane są walki solo klasą główną:

Okres 21:00 - 00:00 (3h)
Zapisy Minimum czterech uczestników
Wymagania Ukończone 15 walk w tym jedna wygrana
Nagrody Status Hero na tydzień dla najlepszego uczestnika w danej klasie, oraz tokeny

— W sobotę o godzinie 00:15 następuje rozdanie statusów Hero.

— W sobotę i niedzielę nie ma żadnych walk na olimpiadzie, aby gracze mogli skupić się na Siege i Territory War.

— Po każdym dniu następuje reset punktów i liczby walk.

— Czterokrotnie zmniejszona ilość tokenów dla Hero ze względu na tygodniowy okres przyznawania statusu.

— Zmniejszone ceny w tokenach za zwoje wzmocnienia do broni i zbroi.

— Losowy czas pobierania zapisanych uczestników, aby utrudnić ustawianie walk.

— Zmiany w zadaniu Olympiad Veteran, które wymaga teraz wykonania walk subklasowych, a nie klasowych.

— Nowy Daily Ranking dla walk subklasowych i drużynowych udostępniony u Grand Olympiad Managera.

— Skrócony czas pobierania na arenę ze 120 sekund do 30 sekund.

Tokeny

W Horizon 2 dodane zostały tokeny Subclass i Team, które można otrzymać biorąc udział w odpowiedniej olimpiadzie.

— Nowe tokeny można wymienić na zwykłe tokeny, Ancient Adene, Knight's Epaulette lub Skillbook Page.

Interfejs

Komendy

Popularne komendy /olympiadstat i /instancezone otrzymały nowe dedykowane okna:

— Komenda /olympiadstat pokazuje informacje dotyczące zaznaczonej postaci.

Community Board

Tablica została gruntownie przebudowana, aby zachwycała i służyła użytecznymi informacjami i funkcjami:

— Na zakładce Sanctuary znajdują się podstawowe informacje o serwerze, postaci, oraz Bramy klanowe i personalizacja postaci.

— Zakładka Events pozwala na udział w cogodzinnych wydarzeniach.

— Na zakładce Rankings znajdują się informacje o osiągnięciach graczy.

— Zakładka Clans zawiera listę klanów na serwerze, oraz szczegółowe informacje o klanach i sojuszach. Pozwala również zarządzać rekrutacją klanu.

— Na zakładce Raids znajdują się informacje przydatne w organizacji wypraw na bossy.

Market to centrum handlu serwera. W zależności od poziomu klasy głównej postaci możesz wystawić tutaj do 45 przedmiotów.

— Zakładka Library to baza wiedzy, która pomoże znaleźć przedmioty i potwory.

Makra

Sanctuary dysponuje zestawem 77 ładnych, wielokolorowych ikon makr, które pozwalają ułożyć czytelne paski skrótów.

Personalizacja

Fryzury

Każda postać otrzymała dwie nowe fryzury we wszystkich wersjach kolorystycznych:

A B C D

— Eliksiry na nowe fryzury można kupić u każdego kapłana Dawn i Dusk, oraz u Strategist Lucien w Giran.

— W Horizon 2 każda męska postać otrzymała kolejne dwie nowe fryzury we wszystkich wersjach kolorystycznych:

A B C D

— Ludzie, jasne elfy oraz krasnoludy otrzymały niespotykany wcześniej czarny kolor włosów dla wszystkich fryzur:

Male Female

— Mroczne elfy otrzymały niespotykany wcześniej brązowy kolor włosów dla wszystkich fryzur:

Male Female

— Orki otrzymały niespotykany wcześniej niebieski kolor włosów dla wszystkich fryzur:

Male Female

— Kamaele otrzymały zółte i czarne kolory włosów dla wszystkich fryzur:

Male Female

— Nowe fryzury i kolory można zobaczyć na ekranie tworzenia postaci.

Twarze

Wszystkie twarze na Sanctuary otrzymały animacje mrugania. Dodatkowo każda postać otrzymała trzy nowe twarze do wyboru:

D E F

— Nowe twarze można zobaczyć na ekranie tworzenia postaci.

Skórki

Sanctuary posiada rozbudowany system skórek do broni, zbroi, tarcz i płaszczów, które umożliwiają dowolne manipulowanie wyglądem wyposażenia postaci.

— Zastosowanie skórki wymaga spełnienia szeregu warunków:

Cena Jednorazowa zapłata w Adenie, kryształach, Antycznej Adenie, lub tokenach olimpiady
Grade Przedmiot musi posiadać odpowiedni Grade i minimalny poziom wzmocnienia
Klucze Jednorazowa zapłata w specjalnych przedmiotach upuszczanych przez różne potwory
Pogrom Postać musi mieć na swoim koncie odpowiednią ilość ubitych bossów, aby skórka była widoczna

— System pozwala na ukrycie skórek innych graczy, aby można było zidentyfikować ich rzeczywiste wyposażenie.

— Skórki broni z efektami dostępne są w kilku wersjach:

Dragon Weapon Top-Grade posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Dragon Weapon High-Grade posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia. Dostępny tylko dla broni Fafurion:

Dragon Weapon Standard posiada efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

Dragon Weapon Fragment posiada standardowy efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

Dragon Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Enhanced Shadow Weapon posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Enhanced Shadow Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Upgraded Shadow Weapon posiada stały efekt bez względu na poziom wzmocnienia:

Upgraded Shadow Weapon z efektem Augmentacji nadpisuje specjalny efekt:

Shadow Weapon posiada standardowy efekt zależny od poziomu wzmocnienia:

— W Horizon 2 postacie, które wielokrotnie uzyskały status hero mogą skorzystać ze skórek broni hero.

— Trzy nowe skórki do zbroi Immortal Armor Set, Twillight Armor Set, Eternal Armor Set w wersjach Robe, Light i Heavy wraz z tarczami i sigilami zostały dodane do wyboru w Horizon 2.

Akcesoria

Wszystkie akcesoria dostępne na serwerze (z wyłączeniem kaptura Beletha) można zakupić u odpowiednich sprzedawców.

— Elfy: Olf Kanore i Olf Adams w Aden i Rune handlują czapkami, maskami i ozdobami.

— Alexandria w Luxury Shop w Giran sprzedaje korony i diademy.

— Kaptury, bliznę i jedną maskę można kupić u Territory Managera.

— Veteran's Circlet dostępne są u elfki Court Magician w zamkach.

— Gatekeeper Hat, Artisan's Goggles, Warriors Helmet, Horn-Rimmed Glasses, Maid's Hairband, Valkyrie Hat i Royal White Crown sprzedaje Chamberlain w zamku. Można kupić po jednej sztuce na 12 godzin.

Bossy

Powrót z zaświatów

Przywrócone zostały niektóre bossy usunięte z gry:

— Ice Fairy Sirra

— Guardian of the Statue of Giant Karum

— Wizard of Storm Teruk

— Hannibal na Hellbound

Lords of Destruction

System specjalnych bossów został rozbudowany i wzbogacony o nowych Lordów:

Rune Antharas Priest Cloe i Bloody Priest Rudelto
Kamael Village Black Lily
Elven Village Cursed Clara
Talking Island Tiger King Karuta
Primeval Island Taklacan, Torumba, Dopagen

— Każdy Lord może wyrzucić zwoje destrukcji do broni i zbroi.

Smoki

Trzy smoki otrzymały dodatkowe przedmioty do wyrzucania:

— Sailren może wyrzucić bronie Top A Grade, przedmioty kluczowe do nich, oraz Neolithic Crystals wszystkich typów.

— Antharas i Valakas wyrzucają Neolithic Crystal S84.

Don't Know, Don't Care

Zadanie Don't Know, Don't Care zostało zmienione na wzór zadania Wings of Sand, aby wyeliminować nadużycia.

Behemoth Leader, Dragon Beast, Drake Lord muszą zostać ożywione przy użyciu Black Large Dragon Bone.

Black Large Dragon Bone można pozyskać z potworów w głębinach Antharas’ Lair.

— Smoki można ożywić po użyciu Black Large Dragon Bone na ich zwłokach, które znajdują się w tych samych lokacjach, gdzie wcześniej stały ich żywe wersje.

Esencja smoka zostaje przyznana wszystkim członkom drużyny, która dobiła smoka.

— W miejscu zabicia smoka pozostają jego zwłoki, które umożliwiają ponowne ożywienie dla kolejnej drużyny wykonującej zadanie.

— Zadanie można wykonać raz dziennie.

Rzemiosło

Recepty i klucze

Sanctuary przywraca znaczenie rzemiosła znane ze starszych kronik i umożliwia składanie przedmiotów Top S84.

— Recepty można uzyskać z bossów, które rzucają całe przedmioty, czyli Antharas, Valakas i Freya Hard.

— Składniki kluczowe należy wyspoilować z potworów w LoA i SoA.

— Przedmioty Top S84 nie występują w wersji Masterwork.

Przedmioty

Common i Shadow

Przywrócona została wartość przedmiotów Grade D i C poprzez usunięcie ich odpowiedników typu Common i Shadow.

— Przedmioty typu Shadow nie występują w ogóle na serwerze.

— NPC nie sprzedają przedmiotów typu Common, ale potwory nadal mogą je wyrzucić (tylko Grade B i A).

Shoty

Ze względu na niski udźwig postaci pakowanie shotów odzyskało swoje znaczenie.

— Pakowane shoty Grade D, C, B, A i S otrzymały nowe ikony.

— Wszystkie pakowane shoty są stackowane.

Bransoletki

Zostały dodane nowe bransoletki w Dimensional Rift.

Dimensional Bracelet Stage 1 Activates 1 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 20. Increases Weight Limit of 10000.
Dimensional Bracelet Stage 2 Activates 2 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 40. Increases Weight Limit of 20000.
Dimensional Bracelet Stage 3 Activates 3 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 60. Increases Weight Limit of 30000.
Dimensional Bracelet Stage 4 Activates 4 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 80. Increases Weight Limit of 40000.
Dimensional Bracelet Stage 5 Activates 5 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 100. Increases Weight Limit of 50000.
Dimensional Bracelet Stage 6 Activates 6 talisman slot when equipped. Increase Max MP by 120. Increases Weight Limit of 60000.

— Bransoletkę najniższego poziomu wyrzuca najsilniejszy Anakazel.

— Rift Post Hero w Dimensional Rift umożliwia ulepszanie bransoletek.

Item Broker

W asortymencie dostępnym na aukcjach u Item Brokera można znaleźć Soul Crystal Stage 11 - 16.

Biżuteria

System epickiej biżuterii, kluczowy w końcowej fazie gry, został znacznie rozbudowany.

— Dodany Necklace of Lilith, oraz wersje Blessed dla wszystkich pozostałych.

— Zmienione zostały ikony Ring of Beleth, Earring of Baylor, oraz wszystkich biżuterii Blessed.

— Zmienione zostały statystyki i premie przyznawane przez biżuterie:

Naszyjniki

Blessed Necklace of Valakas
M. Def.: 132
MP +50, resistance to Sleep +40%, Sleep attack rate +40%, HP +445, physical skill reuse delay -10%, magic skill reuse delay -10%, and increases P. Atk. by 4%, M. Atk. by 4%, Wild Magic effect, Damage Shield effect, and Resistance to Fire by 15.
Blessed Necklace of Frintezza
M. Def.: 132
MP +42, HP +305, increases P. Atk. by 2%, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, increase sleep/paralysis/stun attack chance by 15%, increase Resistance to poison/bleed by 25%, increase poison/bleed attack chance by 25%, decrease in skill re-use delay, increase Damage Shield effect, and increase Resistance to Dark attacks by 15.
Blessed Necklace of Freya
M. Def.: 132
Resistance to Water +15, Resistance to Bleed +25%, Resistance to Paralysis/Shock/Sleep +20%, magic skill reuse delay -10%. Reflect 5% short-range attack damage, Max MP +50, Max HP +305, increases M. Atk. by 8%, magic damage critical rate by 2, MP Regeneration +0.46, Resistance to mental attack +10%, caster heal capacity +15, MEN +2, CON +1, STR -1, magic MP consumption -5%.
Blessed Necklace of Lilith
M. Def.: 132
MP +62, HP +305, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 20%, resistance to mental attacks +10%, physical skill reuse delay -5%, magic skill reuse delay -10%, reflect 5% short-range attack damage, and increases P. Atk. by 1% and M. Atk. by 6%, magic damage critical rate by 2, and increase Resistance to Dark attacks by 15.
Necklace of Valakas
M. Def.: 125
MP +50, resistance to Sleep +40%, Sleep attack rate +40%, HP +445, physical skill reuse delay -10%, magic skill reuse delay -5%, and increases P. Atk. by 2%, M. Atk. by 2%, Wild Magic effect, Damage Shield effect, and Resistance to Fire by 15.
Necklace of Frintezza
M. Def.: 95
MP +42, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, increase sleep/paralysis/stun attack chance by 15%, increase Resistance to poison/bleed by 25%, increase poison/bleed attack chance by 25%, decrease in skill re-use delay, increase Damage Shield effect, and increase Resistance to Dark attacks.
Necklace of Freya
M. Def.: 125
Resistance to Water +10, Resistance to Bleed +20%, Resistance to Paralysis/Shock/Sleep +15%, magic skill reuse delay -5%. Reflect 4% short-range attack damage, Max MP +50, MP Regeneration +0.23, Resistance to mental attacks +10%.
Necklace of Lilith
M. Def.: 95
MP +62, increase Resistance to sleep/paralysis/stun by 15%, resistance to mental attacks +10%, physical skill reuse delay -5%, reflect 4% short-range attack damage, magic damage critical rate by 2, and increase Resistance to Dark attacks by 10.

Kolczyki

Blessed Earring of Antharas
M. Def.: 98
MP +37, resistance to Bleed +40%, Bleed attack rate +40%, vampiric rage effect, Resistance to Stun/Mental attacks +30%, Stun/Mental attack rate +30%, decreases MP consumption, and increases heal amount +15% and Resistance to Earth +20. Only one effect is applied when two of the same earrings are equipped.
Blessed Earring of Zaken
M. Def.: 98
MP +31, Resistance to Bleed +30%, Bleed attack rate +30%, heal amount +15%, vampiric rage effect 4%, magic MP consumption -5%, Resistance to Shock/Mental attacks +30%, Shock/Mental attack rate +30%, and Resistance to Dark +15. Only one effect is applied even when the same two earrings are worn. If it is equipped together with a standard Earring of Zaken, only the effect of Blessed Earring of Zaken will be applied.
Blessed Earring of Baylor
M. Def.: 98
MP +31, resistance to Mental attacks +30%, Mental attack rate +30%, Resistance to Bleed +40%, Resistance to Stun by 30%, heal amount +15%, vampiric rage effect 4%, magic MP consumption -5%, Resistance to Dark attacks by 20. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Blessed Earring of Orfen
M. Def.: 98
MP +31, resistance to Bleed +20%, Resistance to Stun by 20%, chance of Bleed attack +20%, Resistance to Water attacks by 20, Resistance to Mental attacks +30%, Mental attack rate +30%, magic MP consumption -5%, and increase healing effects by 15%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Earring of Antharas
M. Def.: 94
MP +37, resistance to Bleed +40%, Bleed attack rate +40%, vampiric rage effect, Resistance to Stun/Mental attacks +30%, Stun/Mental attack rate +30%, decreases MP consumption, and increases heal amount +10% and Resistance to Earth by 15. Only one effect is applied when two of the same earrings are equipped.
Earring of Zaken
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Bleed +30%; Bleed attack rate +30%; increases heal amount; vampiric rage effect; Resistance to Shock/Mental attacks +20%; Shock/Mental attack rate +20%. When equipped with two identical earrings, only one effect is applied. When equipped together with Blessed Earring of Zaken, only the effect of Earring of Zaken will be applied.
Earring of Baylor
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Mental attacks +20%, Mental attack rate +20%, heal amount +10%, magic MP consumption -5%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.
Earring of Orfen
M. Def.: 71
MP +31, resistance to Bleed +20%, chance of Bleed attack +20%, and increase healing effects by 6%. When eqiupped with two identical earrings, the effect of only one earring will be applied.

Pierścienie

Blessed Ring of Baium
M. Def.: 62
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, Resistance to Hold +30%, Hold attack rate +30%, increase Accuracy by 2, Critical Damage +15%, magic damage critical rate by 2, Casting Spd +4%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Beleth
M. Def.: 62
MP +38, HP +105, increase M.Def. by 12%, M. Atk. by 6%, increase Resistance to abnormal mental state by 10, increase abnormal mental state attack chance by 10, increase MP recharge power by 0.23, and increase Resistance to Dark attacks by 30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Queen Ant
M. Def.: 62
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, increase Accuracy by 2, increase Atk. Spd. +2%, increase Critical Damage +15%, Resistance to Hold +30%, and Hold attack rate +30%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Blessed Ring of Core
M. Def.: 62
MP +38, HP +105, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, resistance to Mental attacks +10%, Mental attack rate +10%, MP Regeneration +0.23, increase Critical Damage +15%, increase Atk. Spd. +2% and Accuracy by 2, and Resistance to Earth +30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Baium
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +40%, Poison attack rate +40%, Resistance to Hold +30%, Hold attack rate +30%, increase Accuracy by 2, Critical Damage +15%, magic damage critical rate by 1, Casting Spd +2%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Beleth
M. Def.: 48
MP +38, HP +105, increase M.Def. by 6%, M. Atk. by 3%, increase Resistance to abnormal mental state by 10, increase abnormal mental state attack chance by 10, increase MP recharge power by 0.23, and increase Resistance to Dark attacks by 30. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Queen Ant
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +30%, Poison attack rate +30%, increase Accuracy by 2, increase Critical Damage +15%, Resistance to Hold +20%, and Hold attack rate +20%. When equipped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.
Ring of Core
M. Def.: 48
MP +21, resistance to Poison +20%, Poison attack rate +20%, MP Regeneration +0.15, and increase Accuracy by 1. When eqiupped with two identical rings, the effect of only one ring will be applied.

— Przemiana biżuterii jest możliwa u Rafforty w Ice Merchant Cabin.

— Przemieniony przedmiot zachowuje wcześniejszy poziom wzmocnienia.

— Dodane składniki kluczowe niezbędne do przemiany:

Blessed Necklace of Valakas
from Rafforty
1x Bottle of Valakas' Soul
from Valakas
Necklace of Valakas
from Valakas
Blessed Necklace of Frintezza
from Rafforty
10x Bottle of Halisha's Blood
from Scarlet van Halisha
Necklace of Frintezza
from Scarlet van Halisha
Blessed Necklace of Freya
from Rafforty
1x Bottle of Freya's Soul
from Freya Hard
Necklace of Freya
from Freya
Blessed Necklace of Lilith
from Rafforty
2x Selenite
from Anakim
Necklace of Lilith
from Lilith
Blessed Earring of Antharas
from Rafforty
1x Bottle of Antharas' Soul
from Antharas
Earring of Antharas
from Antharas
Blessed Earring of Zaken
from Rafforty
10x Fragment of Zaken's Soul
from Zaken
Earring of Zaken
from Zaken
Blessed Earring of Baylor
from Rafforty
2x Fragment of Baylor's Soul
from Baylor
Earring of Baylor
from Baylor
Blessed Earring of Orfen
from Rafforty
5x Fragment of Orfen's Soul
from Orfen
Earring of Orfen
from Orfen
Blessed Ring of Baium
from Rafforty
2x Imperial Jewel
from Baium
Ring of Baium
from Baium
Blessed Ring of Beleth
from Rafforty
5x Soul of Beleth's Clone
from Beleth's Clone
Ring of Beleth
from Beleth
Blessed Ring of Queen Ant
from Rafforty
3x Royal Ant Egg
from Queen Ant
Ring of Queen Ant
from Queen Ant
Blessed Ring of Core
from Rafforty
5x Artificial Soul
from Core
Ring of Core
from Core

Kodeksy

W Horizon 2 do rozwijania umiejętności nowymi ścieżkami oraz nauki zupełnie nowych umiejętności zostały dodane nowe książki i kodeksy.

Ancient Skillbook
from Spellbook Seller
An ancient book necessary to explore the secrets of seemingly known skills.
20x Skillbook Page Common
250 000x Adena
Giant's Book Small
from Spellbook Seller
An item required for skill enchanting.
5x Skillbook Page Common
5x Skillbook Page Important
5x Skillbook Page Essential
5x Skillbook Page Key
500 000x Adena
Giant's Book Medium
from Spellbook Seller
An item required for skill enchanting.
10x Skillbook Page Common
10x Skillbook Page Important
10x Skillbook Page Essential
10x Skillbook Page Key
1 000 000x Adena
Giant's Book Large
from Spellbook Seller
An item required for skill enchanting.
20x Skillbook Page Common
20x Skillbook Page Important
20x Skillbook Page Essential
20x Skillbook Page Key
2 000 000x Adena
Giant's Book - Mastery Small
from Spellbook Seller
An item required for blessed skill enchanting.
25x Skillbook Page Common
25x Skillbook Page Important
25x Skillbook Page Essential
25x Skillbook Page Key
2 500 000x Adena
Giant's Book - Mastery Medium
from Spellbook Seller
An item required for blessed skill enchanting.
50x Skillbook Page Common
50x Skillbook Page Important
50x Skillbook Page Essential
50x Skillbook Page Key
5 000 000x Adena
Giant's Book - Mastery Large
from Spellbook Seller
An item required for blessed skill enchanting.
100x Skillbook Page Common
100x Skillbook Page Important
100x Skillbook Page Essential
100x Skillbook Page Key
10 000 000x Adena
Giant's Book - Discipline
from Spellbook Seller
An item required to change an enchantment path.
25x Skillbook Page Common
25x Skillbook Page Important
25x Skillbook Page Essential
25x Skillbook Page Key
2 500 000x Adena
Skillbook Page Common
from Lucien
The basic page needed to create an Ancient Skillbook or Giant's Books.
0.1x Festival Coin
Skillbook Page Important
from Grand Olympiad Manager
An important page needed to create a Giant's Books.
20x Olympiad Token Subclass
Skillbook Page Essential
from Grand Olympiad Manager
A page, which is essential to create a Giant's Books.
10x Olympiad Token Team
Skillbook Page Key
from Siege Invaders
The crucial page needed to create a Giant's Books.

Umiejętności

Weight Increase

Ze względu na niski udźwig bazowy postaci została dodana umiejętność Weight Increase.

— Umiejętność posiada 8 poziomów i jest nabywana przy pomocy książek:

Umiejętność Książka Zbywalna Źródło
Weight Increase Lv 1 Ancient Book: Weight Increase Chapter 1 Nie Monster
Weight Increase Lv 2 Ancient Book: Weight Increase Chapter 2 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 3 Ancient Book: Weight Increase Chapter 3 Nie Monster
Weight Increase Lv 4 Ancient Book: Weight Increase Chapter 4 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 5 Ancient Book: Weight Increase Chapter 5 Nie Monster
Weight Increase Lv 6 Ancient Book: Weight Increase Chapter 6 Tak Raid Boss
Weight Increase Lv 7 Ancient Book: Weight Increase Chapter 7 Nie Monster
Weight Increase Lv 8 Ancient Book: Weight Increase Chapter 8 Tak Raid Boss

Divine Inspiration

Dodane zostały dwa nowe poziomy umiejętności Divine Inspiration, które zwiększają limit buffów.

— Książki wymagane do nauki nowych poziomów rzucają Antharas i Valakas.

Human

Warlord otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Focus Attack Duel Enchant Duel: Increases Power during PvP. Giant's Book Large

Gladiator otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

War Cry Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Paladin otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Combat Aura Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Combat Aura Swiftness Enchant Swiftness: Increases Atk. Spd. Giant's Book Medium

Dark Avenger otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Insane Crusher Power Enchant Power: Decreases Resistance to short-range weapons. Giant's Book Large
Combat Aura Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Combat Aura Swiftness Enchant Swiftness: Increases Atk. Spd. Giant's Book Medium

Treasure Hunter otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large

Hawkeye otrzymał w Horizon 2 nową umiejętność i ścieżki rozwoju umiejętności:

Seven Arrow Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Seven Arrow Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Medium
Seven Arrow Duel Enchant Duel: Increases Power during PvP. Giant's Book Medium
Multiple Shot Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Medium
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Block Rush
from 58 level
There's a chance that Block Rush will be activated on the target when using offensive skill.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Medium

Sorcerer otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Meteor Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Necromancer otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Meteor Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Warlock otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Dimension Spiral Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Bishop otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Chain Heal Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Large
Chain Heal Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Large

Prophet otrzymał w Horizon 2 nową transformację, umiejętności i ścieżki rozwoju:

Shadow Step
from 40 level
Allows user to stealthily approach the enemy from behind. Target cancel is possible. Ancient Skillbooks
Aura Flare
from 40 level
Inflicts non-attribute damage on the enemy using 87 Power added to M. Atk. and increases the target's Resistance to magic damage by 50% for 3 seconds during PvP.
Enchant Power: Increases Power.
Enchant Cost: Decreases MP consumption and increases Power.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Aura Flash
from 58 level
Inflicts non-attribute damage on nearby enemies with 65 Power added to M. Atk. Consumes 4 Spirit Ore. Cancel target.
Enchant Power: Increases Power.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Riposte Stance
from 77 level
Parries and returns an attack using a weapon. Returns 30% of received standard short-range damage back to the enemy, and reflects buff/de-buff with 30% probability. Decreases Speed by 10%, Atk. Spd. by 20%, and Accuracy by 4. Continuously consumes MP proportionately to the user's level. Ancient Skillbooks
Parry Stance
from 78 level
Blocks an attack using a weapon. Increases P. Def. by 25% and M. Def. by 25%. Decreases Speed by 10%, Atk. Spd. by 20%, and Accuracy by 4. Continuously consumes MP proportionately to the user's level. Ancient Skillbooks
Push
from 40 level
Attacks nearby target with 870 Power and push it away, gives an opportunity to magic attack. Ignores Shield Defense. Over-hit, Critical hit and target cancel are possible. Requires a two-handed magic blunt to be equipped.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Enchant Cost: Increases Power and decreases MP consumption.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Repulse
from 58 level
Attacks nearby enemies with 533 Power and throw them away, gives an opportunity to magic attack. Ignores Shield Defense. Over-hit, Critical hit and target cancel are possible. Requires a two-handed magic blunt to be equipped.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Enchant Cost: Increases Power and decreases MP consumption.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Staff Mastery
from 40 level
Increases P. Atk. by 46, M. Atk. by 46, Atk. Spd. by 10%, Critical Rate by 100 when using a staff. Has a chance to absorb 10% of standard melee damage inflicted on the enemy as MP. Requires a two-handed magic blunt to be equipped.
Enchant Power: Increases P. Atk./Atk. Spd.
Enchant Power: Increases M. Atk./Casting Spd.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Protector
from 40 level
Transforms into protector, who protects the team with powerful barriers, gradually healing their wounds. Ancient Skillbooks
Major Restoration
from Protector Transformation
Recovers 190 HP per second for 10 seconds. Consumes 1 Spirit Ore. None
Major Group Restoration
from Protector Transformation
Recovers 234 HP per second for all party members for 10 seconds. Consumes 4 Spirit Ore. None
Protection Barrier
from Protector Transformation
Can be use only on target with Major Restoration. For 7 seconds increases P. Def. by 2700 (max. to 5000) and M. Def. by 2450 (max. to 4000). Doubles the power of HP recovery magic received by target. None
Mass Protection Barrier
from Protector Transformation
Can be use only on target with Major Restoration. For 7 seconds increases P. Def. by 2700 (max. to 5000) and M. Def. by 2450 (max. to 4000) to all party members. Doubles the power of HP recovery magic received by target. None

Elf

Temple Knight otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Combat Aura Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Combat Aura Swiftness Enchant Swiftness: Increases Atk. Spd. Giant's Book Medium

Swordsinger otrzymał w Horizon 2 nową transformację, umiejętności i ścieżki rozwoju:

Dual Weapon Mastery
from 40 level
Increases P. Atk. by 129.3 when using a dualsword.
Enchant Power: Increases the power.
Enchant Swiftness: Increases Atk. Spd.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Small
Double Strike
from 40 level
Uses two swords to inflict a powerful blow on the enemy with 4640 Power added to P. Atk. Requires a dualsword. Ignores Shield Defense. Over-hit and Critical hit are possible. Ancient Skillbooks
Sword Symphony Chance Enchant Chance: Increases the success rate. Giant's Book Small
Sword Symphony Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Psycho Symphony Chance Enchant Chance: Increases the success rate. Giant's Book Small
Psycho Symphony Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Battle Whisper Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Battle Whisper Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Song of Purification Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Medium
Song of Purification Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Medium
Song of Purification Recycle Enchant Recycle: Reuse time decreases. Giant's Book Medium
Harvester
from 40 level
Transform into a farmer who swings a spear to harvest and earn some money. Ancient Skillbooks
Sandstorm
from Harvester Transformation
Swings a spear to attack nearby enemies with 4176 Power added to P. Atk. and temporarily decrease Accuracy of nearby enemies. Requires a polearm. Critical hit is possible. None
Threshing
from Harvester Transformation
For 2 minutes increases the attack range and broadens angle of attack. Increase maximum limit of targets. Requires a polearm. None
Critical Pierce
from Harvester Transformation
A powerful spear thrust which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and temporarily increase Attack Speed. Requires a polearm. Ignores shield defense. Over-hit and Critical hit are possible. None
Vitalize Crush
from Harvester Transformation
A powerful spear crush which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and have a chance to temporarily restores 104 HP per second for 5 seconds. Requires a polearm. Over-hit and Critical hit are possible. None

Plainswalker otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large

Silver Ranger otrzymał w Horizon 2 nową umiejętność i ścieżki rozwoju umiejętności:

Seven Arrow Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Seven Arrow Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Medium
Seven Arrow Duel Enchant Duel: Increases Power during PvP. Giant's Book Medium
Multiple Shot Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Medium
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Block Rush
from 58 level
There's a chance that Block Rush will be activated on the target when using offensive skill.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Medium

Spellsinger otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Star Fall Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Elemental Summoner otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Dimension Spiral Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Elven Elder otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Chain Heal Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Large
Chain Heal Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Large

Dark Elf

Shillien Knight otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Combat Aura Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Combat Aura Swiftness Enchant Swiftness: Increases Atk. Spd. Giant's Book Medium

Bladedancer otrzymał w Horizon 2 nową transformację, umiejętności i ścieżki rozwoju:

Dual Dagger Mastery
from 81 level
When using a dual dagger, increases P. Atk. by 87.5 and the rate of deadly attack by 5%. Ancient Skillbooks
Dual Blow
from 83 level
Attacks the target's vital points with 11234 Power added to P. Atk. Lethal Strike is possible. Half Kill is possible. Critical hit is possible. Over-hit is possible. Requires a dual dagger to be equipped. Ancient Skillbooks
Defense Motion Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Defense Motion Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Dance of Berserker Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Medium
Dance of Berserker Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Medium
Dance of Berserker Recycle Enchant Recycle: Reuse time decreases. Giant's Book Medium
Nosferatu
from 40 level
Receives the ability to transfer into dark being with unstoppable bloodlust. Bestows the ability to renew life force, tearing apart enemies with the claws. Ancient Skillbooks
Blood Rush
from Nosferatu Transformation
Charges toward the enemy, causes Bleed. Requires a hand-to-hand weapon. None
Scarlet Fury
from Nosferatu Transformation
Increase Atk. Spd. by 50% for 15 seconds while attacking. Can be used on target with Bleed. Requires a hand-to-hand weapon. None
Blood Thirst
from Nosferatu Transformation
Attacks the enemy with 4176 Power and have a chance to inflicts Bleed. There's a chance to activate Blood Thirst. Requires a hand-to-hand weapon. Over-hit and Critical hit are possible. None
Bloody Feast
from Nosferatu Transformation
Makes a powerful attack with 4640 Power on target with Bleed and recover as HP 80% of the standard melee damage inflicted on the enemy. Have a chance to bestows the blessing of blood for 10 seconds, which recovers HP by a certain rate when being attacked. Requires a hand-to-hand weapon. Over-hit and Critical hit are possible. None

Abyss Walker otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large

Phantom Ranger otrzymał w Horizon 2 nową umiejętność i ścieżki rozwoju umiejętności:

Seven Arrow Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Medium
Seven Arrow Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Medium
Seven Arrow Duel Enchant Duel: Increases Power during PvP. Giant's Book Medium
Multiple Shot Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Medium
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Block Rush
from 58 level
There's a chance that Block Rush will be activated on the target when using offensive skill.
Enchant Chance: Increases the success rate.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Medium

Spellhowler otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Star Fall Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Phantom Summoner otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Dimension Spiral Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Shillien Elder otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Chain Heal Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Large
Chain Heal Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Large

Orc

Destroyer otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Over the Body Power Enchant Power: Increases the power and decrease reuse time. Giant's Book Large

Tyrant otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Fury Fists Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Large

Overlord otrzymał w Horizon 2 nowe ścieżki rozwoju umiejętności:

Fury of Pa'agrio Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Fury of Pa'agrio Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Chain Heal Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Large
Chain Heal Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Large

Warcryer otrzymał w Horizon 2 nową transformację i ścieżki rozwoju:

Chant of Elements Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Chant of Elements Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Chant of Berserker Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Chant of Berserker Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Gate Chant Recycle Enchant Recycle: Reuse time decreases. Giant's Book Large
Nosferatu
from 40 level
Receives the ability to transfer into dark being with unstoppable bloodlust. Bestows the ability to renew life force, tearing apart enemies with the claws. Ancient Skillbooks
Blood Rush
from Nosferatu Transformation
Charges toward the enemy, causes Bleed. Requires a hand-to-hand weapon. None
Scarlet Fury
from Nosferatu Transformation
Increase Atk. Spd. by 50% for 15 seconds while attacking. Can be used on target with Bleed. Requires a hand-to-hand weapon. None
Blood Thirst
from Nosferatu Transformation
Attacks the enemy with 4176 Power and have a chance to inflicts Bleed. There's a chance to activate Blood Thirst. Requires a hand-to-hand weapon. Over-hit and Critical hit are possible. None
Bloody Feast
from Nosferatu Transformation
Makes a powerful attack with 4640 Power on target with Bleed and recover as HP 80% of the standard melee damage inflicted on the enemy. Have a chance to bestows the blessing of blood for 10 seconds, which recovers HP by a certain rate when being attacked. Requires a hand-to-hand weapon. Over-hit and Critical hit are possible. None

Dwarf

Bounty Hunter otrzymał w Horizon 2 nową transformację, umiejętności i ścieżki rozwoju:

Anti Magic Armor
from 81 level
Increases M. Def. by 5000 for 30 seconds. Ancient Skillbooks
Potential Ability Duel Enchant Duel: Increase power during PvP. Giant's Book Small
Collector's Experience Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Small
Crushing Strike Power Enchant Power: Increases Power. Giant's Book Small
Crushing Strike Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Crushing Strike Duel Enchant Duel: Increases Power during PvP. Giant's Book Small
Harvester
from 40 level
Transform into a farmer who swings a spear to harvest and earn some money. Ancient Skillbooks
Sandstorm
from Harvester Transformation
Swings a spear to attack nearby enemies with 4176 Power added to P. Atk. and temporarily decrease Accuracy of nearby enemies. Requires a polearm. Critical hit is possible. None
Threshing
from Harvester Transformation
For 2 minutes increases the attack range and broadens angle of attack. Increase maximum limit of targets. Requires a polearm. None
Critical Pierce
from Harvester Transformation
A powerful spear thrust which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and temporarily increase Attack Speed. Requires a polearm. Ignores shield defense. Over-hit and Critical hit are possible. None
Vitalize Crush
from Harvester Transformation
A powerful spear crush which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and have a chance to temporarily restores 104 HP per second for 5 seconds. Requires a polearm. Over-hit and Critical hit are possible. None

Warsmith otrzymał w Horizon 2 nową transformację, umiejętności i ścieżki rozwoju:

Anti Magic Armor
from 81 level
Increases M. Def. by 5000 for 30 seconds. Ancient Skillbooks
Repair Golem Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Small
Strengthen Golem Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Small
Golem Reinforcement Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Small
Battle Cry Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Small
Battle Cry Recycle Enchant Recycle: Reuse time decreases. Giant's Book Small
Sharp Edge Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Sharp Edge Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Spike Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Spike Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Restring Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Restring Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Case Harden Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Case Harden Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Hard Tanning Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Hard Tanning Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Embroider Time Enchant Time: Increases duration. Giant's Book Small
Embroider Cost Enchant Cost: MP consumption is decreased. Giant's Book Small
Harvester
from 40 level
Transform into a farmer who swings a spear to harvest and earn some money. Ancient Skillbooks
Sandstorm
from Harvester Transformation
Swings a spear to attack nearby enemies with 4176 Power added to P. Atk. and temporarily decrease Accuracy of nearby enemies. Requires a polearm. Critical hit is possible. None
Threshing
from Harvester Transformation
For 2 minutes increases the attack range and broadens angle of attack. Increase maximum limit of targets. Requires a polearm. None
Critical Pierce
from Harvester Transformation
A powerful spear thrust which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and temporarily increase Attack Speed. Requires a polearm. Ignores shield defense. Over-hit and Critical hit are possible. None
Vitalize Crush
from Harvester Transformation
A powerful spear crush which attack the enemies in front of the player with 4176 Power and have a chance to temporarily restores 104 HP per second for 5 seconds. Requires a polearm. Over-hit and Critical hit are possible. None

Kamael

Berserker otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Blood Pact Power Enchant Power: Increases HP/MP Recovery Bonus. Giant's Book Medium

Soul Breaker otrzymał w Horizon 2 nową ścieżkę rozwoju umiejętności:

Expert Casting Power Enchant Power: Increases the power. Giant's Book Large

Arbalester otrzymał w Horizon 2 nową umiejętność i ścieżki rozwoju umiejętności:

Multiple Shot Hunting Enchant hunting: Increases damage during PvE. Giant's Book Medium
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large
Focus Skill Mastery Power Enchant Power: Increases skill Power during PvE. Decreases MP consumption. Giant's Book Large

Inspector otrzymał w Horizon 2 nową umiejętność:

Group Restoration
from 83 level
Recovers 42 HP per second for all party members for 15 seconds.
Enchant Power: Increases the power of recovery magic.
Enchant Cost: Decreases MP consumption and increases the effect's duration.
Ancient Skillbooks
Giant's Book Medium

Inne

W Horizon 2 następujące umiejętności otrzymały nowe animacje:

Symbol of Defense Paladin, Dark Avenger, Temple Knight, Shillien Knight
Volcano Sorcerer
Fire Vortex Sorcerer
Fire Vortex Buster Sorcerer
Count of Fire Sorcerer
Rain of Fire Sorcerer

Inferno Sorcerer
Gehenna Necromancer
Day of Doom Necromancer
Dark Vortex Necromancer, Spellhowler
Sword Symphony Swordsinger
Psycho Symphony Swordsinger
Raging Waves Spellsinger
Ice Vortex Spellsinger
Ice Vortex Crusher Spellsinger
Light Vortex Spellsinger
Throne of Ice Spellsinger
Diamond Dust Spellsinger

Frost Wall Spellsinger
Freezing Shackle Spellsinger
Frost Bolt Spellsinger
Blizzard Spellsinger
Cyclone Spellhowler
Wind Vortex Spellhowler

Wind Vortex Slug Spellhowler
Throne of Wind Spellhowler
Tempest Spellhowler
Demon Wind Spellhowler
Soul Vortex Soul Breaker
Soul Vortex Extinction Soul Breaker
Item Skill: Hydro Blast (single target) Augmentations
Item Skill: Stone (single target) Augmentations
Item Skill: Shadow Flare (single target) Augmentations
Item Skill: Prominence (near target) Augmentations
Item Skill: Hydro Blast (near target) Augmentations
Item Skill: Hurricane (near target) Augmentations
Item Skill: Stone (near target) Augmentations
Item Skill: Solar Flare (near target) Augmentations
Item Skill: Shadow Flare (near target) Augmentations
Item Skill: Prominence (nearby enemies) Augmentations
Item Skill: Hydro Blast (nearby enemies) Augmentations
Item Skill: Hurricane (nearby enemies) Augmentations
Item Skill: Stone (nearby enemies) Augmentations
Item Skill: Solar Flare (nearby enemies) Augmentations
Item Skill: Shadow Flare (nearby enemies) Augmentations

W Horizon 2 zmieniliśmy nazwy i opisy następujących umiejętności:

Item Skill: Hydro Blast (single target) Item Skill: Blizzard
Item Skill: Tempest (single target) Item Skill: Hurricane
Item Skill: Stone (single target) Item Skill: Avalanche

Item Skill: Prominence (near target) Item Skill: Rain of Fire
Item Skill: Hydro Blast (near target) Item Skill: Blizzard
Item Skill: Hurricane (near target) Item Skill: Tempest
Item Skill: Stone (near target) Item Skill: Avalanche
Item Skill: Solar Flare (near target) Item Skill: Thunderstorm

Item Skill: Prominence (nearby enemies) Item Skill: Rain of Fire
Item Skill: Hydro Blast (nearby enemies) Item Skill: Ice Wall
Item Skill: Hurricane (nearby enemies) Item Skill: Tempest
Item Skill: Stone (nearby enemies) Item Skill: Avalanche
Item Skill: Solar Flare (nearby enemies) Item Skill: Thunderstorm

Wydarzenia

Cogodzinne walki

Odbywające się co godzinę wydarzenia PvP pozwalają zdobywać Festival Coiny.

Nazwa Godzina Opis
Last Hero 00:00
05:00
10:00
15:00
20:00
Twoim celem jest przetrwanie jak najdłużej. Ostatni gracz, który pozostanie przy życiu na polu bitwy, wygrywa. Wygląd graczy jest zmieniony, aby uniemożliwić pomoc znajomym.
Team vs Team 01:00
06:00
11:00
16:00
21:00
Twoim celem jest zabijanie graczy z przeciwnej drużyny. Każde zabójstwo poprawia wynik twojej drużyny.
Capture The Flag 02:00
07:00
12:00
17:00
22:00
Spróbuj ukraść flagę umieszczoną w pobliżu miejsca odrodzenia wroga i przenieś ją na swoje terytorium. Nie zapomnij bronić swojej flagi, aby nie dostała się w ręce wroga!
Korean Style 03:00
08:00
13:00
18:00
23:00
Będziesz musiał pokonać wrogą drużynę w walkach 1 vs 1. Wygraj swój pojedynek i zdobądź punkty dla swojej drużyny.
Treasure Hunt 04:00
09:00
14:00
19:00
Twoim celem jest znalezienie skrzyń i otwarcie ich! Otrzymasz jedną monetę za każdą znalezioną skrzynie.

— Zapisy na wydarzenie rozpoczynają się o równej godzinie. Gracze mają 5 minut na zapisanie się.

— Należy użyć przycisku Register na zakładce Events w Community Board, aby zapisać swoją postać.

— W walkach mogą brać udział postacie od 40 poziomu.

— W Horizon 2 dodaliśmy nagrodę pocieszenia w wysokości 3 Festival Coinów za uczestnictwo w wydarzeniach. Nie dotyczy Treasure Hunt.

— Na zakładce Events można sprawdzić liczbę aktualnie zapisanych graczy.

Inne

Dary

Każdego dnia można uzyskać dodatkowe nagrody za ukończenie dziennych celów postaci.

— Wpisując komendę .gifts można sprawdzić postępy w osiągnięciu celów.

— Każda postać może otrzymać łącznie 7 darów za wykonanie wszystkich celów.

— Uzyskane dary należy odebrać do północy inaczej przepadną.

— Migająca ikona nad czatem poinformuje o otrzymaniu nowych darów.

— Zadania do wykonania oraz Grade darów zależą od poziomu najlepszej klasy, lub subklasy.

Daily Gift No Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore
Daily Gift D-Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore,
Knight's Epaulette,
Gemstone D,
Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (D-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade),
Scroll: Enchant Armor (D-Grade)
Daily Gift C-Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore,
Knight's Epaulette,
Gemstone D,
Gemstone C,
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (C-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade),
Scroll: Enchant Armor (C-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Weapon (D-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (D-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade),
Scroll: Enchant Armor (D-Grade)
Daily Gift B-Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore,
Knight's Epaulette,
Giant's Codex,
Gemstone C,
Gemstone B,
Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (B-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade),
Scroll: Enchant Armor (B-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Weapon (C-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (C-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (C-Grade),
Scroll: Enchant Armor (C-Grade)
Daily Gift A-Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore,
Knight's Epaulette,
Giant's Codex - Mastery,
Giant's Codex,
Fire Crystal,
Water Crystal,
Dark Crystal,
Holy Crystal,
Earth Crystal,
Wind Crystal,
Fire Stone,
Water Stone,
Earth Stone,
Wind Stone,
Dark Stone,
Holy Stone,
Gemstone B,
Gemstone A,
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade),
Scroll: Enchant Armor (A-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Weapon (B-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (B-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (B-Grade),
Scroll: Enchant Armor (B-Grade)
Daily Gift S-Grade Daily gift from grateful citizens. Cannot be exchanged, dropped, or destroyed. Inside you can find one of:
Nevit's Voice,
Rune of Exp. Points 30%,
Vitality Maintaining Potion,
Adena,
Ancient Adena,
Festival Coin,
Silver Coin,
Gold Coin,
Soul Ore,
Spirit Ore,
Knight's Epaulette,
Giant's Codex - Mastery,
Giant's Codex,
Fire Crystal,
Water Crystal,
Dark Crystal,
Holy Crystal,
Earth Crystal,
Wind Crystal,
Fire Stone,
Water Stone,
Earth Stone,
Wind Stone,
Dark Stone,
Holy Stone,
Gemstone A,
Gemstone S,
Blessed Scroll: Enchant Weapon (S-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (S-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade),
Scroll: Enchant Armor (S-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade),
Blessed Scroll: Enchant Armor (A-Grade),
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade),
Scroll: Enchant Armor (A-Grade)

Vote

Głosując na nasz serwer możesz uzyskać nagrody dla wybranej postaci w grze.

— Przycisk do głosowania znajdziesz w Starterze oraz na stronie głównej naszej witryny.

— Wpisując komendę .getreward odbierzesz nagrody w grze.

— Za głosowanie możesz otrzymać: Nevit's Voice, losowo: Rune of SP 30% lub Rune of Exp. Points 30% oraz 3 Daily Gifts o Grade odpowiednim do poziomu postaci.

System ochrony

Sanctuary posiada dodatkowy system ochrony, który nawet w przypadku współdzielenia konta z innymi osobami chroni przed okradzeniem postaci i przywłaszczeniem konta.

— System nie blokuje gry postacią, zabezpiecza jedynie wrażliwe funkcje: zmianę hasła, wymianę i niszczenie przedmiotów, skórek, modyfikacje subklas, umiejętności itd.

— Dodana również 15 sekundowa ochrona postaci przed potworami i innymi graczami po zalogowaniu i teleportacji.

Przemianowanie

Usługi zmiany nazw własnych dostępne są za opłatą u wybranych NPC.

— Nazwę postaci można zmienić u mistrza dowolnej gildii za 5 mln Adeny.

— Nazwę klanu można zmienić u mistrza dowolnej gildii za 10 mln Adeny.

— Nazwę zwierzaka można zmienić u Pet Managera za 5 mln Adeny.

Pasek statusów

Pasek statusów umożliwia podgląd debuffów celu bez konieczności śledzenia komunikatów o powodzeniu umiejętności.

— Podgląd pozwala zobaczyć aktualne debuffy potworów i graczy. Nie dotyczy buffów.

— Dodatkowo zobaczyć można Spoil oraz Sowing (po zasadzeniu ziarna).

Żywe NPC

Sanctuary posiada wiele żywych NPC, które tworzą doskonałe tło do zabawy fabularnej w stylu role-playing game!

— Zaawansowane AI pozwala NPC na: chodzenie i bieganie po mieście, mówienie, prowadzenie dialogu z innymi NPC, śpiewanie, zagadywanie do graczy, korzystanie z akcji, animacji i umiejętności, rozstawianie przedmiotów i przywoływanie innych NPC, chodzenie w parach lub zorganizowanych grupach, uwzględnienie cyklu dnia i nocy.

— Żywe NPC można spotkać przy wyjściu z każdego miasta oraz przede wszystkim w Giran, które wygląda jak prawdziwe, naturalne miasto z ruchem na ulicach, gwarnym rynkiem, pełnym kupców, towarów i mieszkańców - zasypiające na noc i budzące się na nowo kolejnego dnia.

— W Horizon 2 spotkacie nowe żywe NPC podczas oblężenia zamku oraz w Giran nocną porą.

Tekstury

Projekt Horizon wprowadza do gry wiele poprawek wizualnych i nowych tekstur w tym tytułowy horyzont.