Horizon 2!
#1
[Image: h2_in_progress.png]

Prace nad najnowszą wersją naszego dodatku do Lineage II High Five zostały rozpoczęte i idą pełną parą!

Horizon to nasz autorski dodatek do Lineage II, na którym opiera się serwer Sanctuary. Wprowadziliśmy w nim wiele niezapomnianych innowacji, o których możecie poczytać w opisie zmian:
https://l2sanctuary.pl/pl/features/

oraz w dzienniku zmian na forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon w wersji drugiej przyniesie kolejną dawkę modyfikacji wzbogacających naszą zabawę na serwerze!

Do czasu ukończenia prac możecie podzielić się w tym temacie swoimi pomysłami. Napiszcie, co chcielibyście zobaczyć w nowej wersji!

<hr>
English version:

[Image: h2_in_progress.png]

Work on the newest version of our Lineage II High Five expansion has started and is in full swing!

Horizon is our proprietary addition to Lineage II, on which the Sanctuary server is based. We have many unforgettable innovations in it, which you can read about in the patch notes:
https://l2sanctuary.pl/en/features/

and in the changelog on the forum:
https://l2sanctuary.pl/forum/showthread.php?tid=72

Horizon in the second version will bring another dose of modifications that will enrich our fun on the server!

Until the work is finished, you can share your ideas on this topic. Write what you would like to see in the new version!
Reply


Messages In This Thread
Horizon 2! - by Sayha - 14-06-2022, 19:40
RE: Horizon 2! - by Sayha - 04-10-2022, 20:44
RE: Horizon 2! - by Arvea - 06-10-2022, 22:48
RE: Horizon 2! - by Sayha - 11-10-2022, 21:34
RE: Horizon 2! - by Sayha - 14-10-2022, 20:23
RE: Horizon 2! - by Sayha - 18-10-2022, 19:18
RE: Horizon 2! - by Sayha - 21-10-2022, 20:04
RE: Horizon 2! - by Sayha - 25-10-2022, 19:49
RE: Horizon 2! - by Sayha - 28-10-2022, 20:29
RE: Horizon 2! - by Sayha - 01-11-2022, 12:26
RE: Horizon 2! - by Sayha - 12-11-2022, 13:24Users browsing this thread: 3 Guest(s)