NEW OPENING [NOWE OTWARCIE]
#1
[Image: home_logo.png]

Click here to [Image: en.png] English or [Image: pl.png] Polish version.[Image: pl.png] Wersja polska.

[Image: h2n.png]

Cześć! W końcu nadszedł moment, aby ogłosić datę Nowego Otwarcia. Rozpoczynamy w piątek 6 STYCZNIA 2023 o 20:00 czasu polskiego.

Czym jest Nowe Otwarcie dla naszego serwera? To najlepszy moment do rozpoczęcia gry na Sanctuary!

Trzy elementy wchodzą w skład naszego Nowego Otwarcia:


[Image: h2a.png] Nowy Horizon to duży pakiet zmian wzbogacający zabawę na serwerze! Dodaliśmy nowe możliwości personalizacji postaci, rozbudowane oblężenia zamków, nowe ścieżki rozwoju umiejętności, transformacje, animacje, nowe umiejętności i wiele innych! Szczegóły na naszej stronie.[Image: h2b.png] Wydarzenie Echa Furii Einhasad gwarantuje nowym graczom przewagę czyniąc ich silniejszymi od graczy, którzy zaczęli zabawę wcześniej. Dlatego to najlepszy moment na rozpoczęcie gry na serwerze! Szczegóły na naszym forum.[Image: h2c.png] Mały Reset ułatwia start nowym klanom i udowadnia, że zabawa na naszym serwerze jest długoterminowa i zapewnia zachowanie postępów gry wszystkim, również przyszłym graczom. Czyścimy reputacje klanową, umiejętności klanowe oraz sklepy z buffami. Cała reszta zostaje!Do zobaczenia w grze!
[Image: en.png] English version.

[Image: h2n.png]

Hi! The time has finally come to announce the New Opening date. We start on Friday, 2023 JANUARY 6 at 20:00 CET.

What is a New Opening for our server? This is the best time to start playing on Sanctuary!

Three elements are part of our New Opening:


[Image: h2a.png] The new Horizon is a big package of changes to enrich the fun on the server! We've added new character customization options, extensive castle sieges, new skill paths, transformations, animations, new skills and more! Details on our website.[Image: h2b.png] Echoes of Einhasad's Fury event gives new players an advantage by making them stronger than the players, who started the game earlier. That's why it's the best time to start playing on the server! Details on our forum.[Image: h2c.png] The small Reset makes it easier for new clans to start and proves that the fun on our server is long-term and ensures that the game progress is saved for everyone, including future players. We wipe the clan reputation, clan skills and buff stores. Everything else remains!See you in the game!
Users browsing this thread: 1 Guest(s)