Box self-limiting system [System samoograniczania boxów]
#1
English version below.

W czasie Open Bety zostanie włączony system, który ma zachęcić graczy do oszczędnego używania boxów. Sprawdzicie sobie jak to działa, potestujcie i potem zdecydujemy czy zostanie.

System zachęt działać będzie w następujący sposób:
 • Postać otrzymuje premię +2% do szansy na drop z Raid Bossa, gdy gracz w ciągu ostatnich 24 godzin logował maksymalnie jedno konto jednocześnie
 • Postać otrzymuje premię +0,5% do szansy na drop z Raid Bossa, gdy gracz w ciągu ostatnich 24 godzin logował maksymalnie dwa konta jednocześnie
 • Postać nie otrzymuje żadnej premii, gdy gracz wykorzystał limit 3 kont w ciągu ostatnich 24 godzin
 • Premia nie przysługuje dla użytych postaci oraz komputerów
 • Premia jest sumowana w ramach party i maksymalnie wynosi 18% (jest to odwrotność kary jaką otrzymuje postać o 4 poziomy wyższa od Raid Bossa)
 • Komenda /partyinfo pozwala sprawdzić sumaryczną premię całego party, oraz premię każdej z postaci

English version:

During the Open Beta, the box self-limiting system will be activated to encourage players to use boxes sparingly. You will check how it works, test it and then we will decide if it will stay.

The incentive system will work as follows:
 • A character receives +2% bonus to Raid Boss drop chance when a player logged in at least one account at a time in the last 24 hours
 • A character receives +0.5% bonus to Raid Boss drop chance when a player logged in a maximum of two accounts at the same time in the last 24 hours
 • A character does not receive any bonus when the player has used up the 3 account limit in the last 24 hours
 • The bonus does not apply to the characters and computers used
 • The bonus is added up within the party and amounts to a maximum of 18% (it is the opposite of the penalty that the character receives 4 levels higher than the Raid Boss)
 • The /partyinfo command allows you to check the total bonus of the whole party, and the bonus of each character
Reply
#2
English version below.

Brak zainteresowania systemem. Nie zdecydowałem się na jego aktywacje.


English version:

No interest in the system. I have not decided to activate it.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)