Regulamin

Siedem zasad sanktuarium.

I
ZASADA

1. Serwer to wspólne dobro, które tworzymy wszyscy razem w celu:
— zapewniania dobrej rozrywki
— stworzenia miejsca spotkań ze znajomymi
— odpoczynku i relaksu
— ucieczki od problemów rzeczywistości

2. Działania mające negatywny wpływ na realizacje celów serwera będą karane adekwatnie do szkodliwości.

II
ZASADA

1. Szacunek należy się każdemu graczowi, również przeciwnikom, bez których gra traci sens.

2. Kultura osobista, uprzejmość i właściwy język pozwolą każdemu czuć się dobrze na serwerze.

3. Ochrona fabularnego stylu gry i odgrywania postaci sprawi, że gra będzie magiczna.
— Szczególnie proszę dbać o nazwy i tytuły swoich postaci, zwierzaków, klanów i sojuszy, aby zachowywały standardy zapisu nazw własnych i pasowały do świata gry. Skrajne przypadki mogą zostać zmienione. W razie problemów warto posłużyć się generatorem: Generatory

4. Pozytywne dla społeczności działania i wysokie standardy (szczególnie te opisane powyżej) mogą być nagradzane z inicjatywy Rady Klanów.

III
ZASADA

1. Na serwerze panuje bezwzględny zakaz jakiejkolwiek komercji. Nie ma tu żadnych opłat, abonamentów, handlu przedmiotami, dotacji, ani mikropłatności. Wszystkie elementy gry są dostępne za darmo.
— Zasada ta dotyczy tak samo administracji jak i graczy.

2. Cała zabawa na serwerze finansowana jest przez jednego fundatora w osobie administratora.

3. Jakiekolwiek działania biznesowe będą karane całkowitym wykluczeniem z rozgrywki dla wszystkich stron transakcji. Przykładowo:
— handel przedmiotami i kontami
— usługi jak na przykład płatna pomoc w zdobywaniu doświadczenia

IV
ZASADA

1. Jedyną osobą, która posiada uprawnienia w grze jest administrator. Zmniejsza to ryzyko nadużywania władzy i rozmywania odpowiedzialności.

2. Administrator stoi na straży zasad opisanych w tym regulaminie. Przyznaje kary i funduje nagrody.

3. Administrator jest jednocześnie zwykłym graczem i bierze jawnie udział w rozgrywce, na takich samych zasadach jak wszyscy inni.
— Buduje tym swoją motywacje do prowadzenia i rozwoju serwera, oraz pozwala poczuć bezpośrednio wszystkie jego wady i problemy.

V
ZASADA

1. Ważną rolę w życiu serwera sprawuje Rada Klanów, w skład której wchodzą liderzy wszystkich znaczących klanów na serwerze.
— Rada pełni funkcję doradczą dla administratora przy podejmowaniu kluczowych dla serwera decyzji.
— Z inicjatywy liderów i za zgodą Rady klany mogą organizować specjalne wydarzenia dla serwera. Ze względu na ograniczony czas administrator zapewnia jedynie nagrody i kontrolę.
— Rada stanowi również forum do rozwiązywania problemów społecznych i dialogu międzyklanowego.
— Funkcjonowanie i organizacje rady zapewnia Przewodniczący Rady Klanów, czyli postać, którą gra administrator. Umożliwia to liderom kontakt z administratorem również w czasie jego normalnej gry i priorytetowe rozwiązywanie problemów.

2. Serwer jest cały czas rozwijany, co powoduje nowe problemy, dlatego każdy jest odpowiedzialny za zgłaszanie napotkanych błędów serwera.
— Zgłoszenia będą nagradzane adekwatnie do zagrożenia, jakie dla serwera stanowi błąd.

VI
ZASADA

1. Na serwerze panuje całkowity zakaz „botowania”, używania jakichkolwiek „hacków”, „cheatów”, „exploitów”, błędów gry, zmieniania plików gry itd.
— Gracz musi być obecny, gdy jego postać wykonuje jakakolwiek akcje.
— Gracz ma obowiązek odpowiadać, gdy jest sprawdzany bez względu czy sprawdza administrator czy inny gracz.

2. Można grać maksymalnie na 3 kontach z jednego PC.
— Gracz może używać jednocześnie tylko jednego PC.

3. Każde wykroczenie będzie karane banem wielokrotnie dłuższym niż czas, jaki zajęłoby uzyskanie analogicznych korzyści w uczciwy sposób, lub całkowitym wykluczeniem z rozgrywki.
— Zgłoszenia zaobserwowanych podejrzanych działań razem z datą i dowodami w postaci zrzutów/filmów należy kierować do administratora używając prywatnej wiadomości na forum.

VII
ZASADA

1. Każdy serwer kiedyś się wypali i zestarzeje, dlatego aby mógł istnieć dalej dopuszczamy możliwość odświeżania serwera poprzez częściowe zresetowanie.
— Moment odświeżenia będzie maksymalnie opóźniony i możliwy dopiero po zupełnym wypaleniu serwera, gdy jedyną alternatywą będzie jego zamknięcie.
— Odświeżenie będzie się wiązać z częściowym zresetowaniem osiągnięć zdobytych na serwerze.
— Zakres i zasady odświeżenia zostaną ustalone ze wszystkimi graczami.

2. Nie otwieramy kolejnych serwerów, prowadzimy tylko jeden.