Lineage 2 Sanctuary Forum
The new face of Giran [Nowe oblicze Giran] - Printable Version

+- Lineage 2 Sanctuary Forum (https://l2sanctuary.pl/forum)
+-- Forum: Project Horizon (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: News [Aktualności] (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: The new face of Giran [Nowe oblicze Giran] (/showthread.php?tid=167)The new face of Giran [Nowe oblicze Giran] - Sayha - 28-04-2022

English version below.

W ramach nadchodzącej aktualizacji zmieniliśmy Giran w doskonałe tło do zabawy fabularnej w stylu role-playing game!

NPC w Giran otrzymały zaawansowane AI, które pozwala im na:
 • chodzenie i bieganie po mieście
 • mówienie
 • prowadzenie dialogu z innymi NPC
 • śpiewanie
 • zagadywanie do graczy
 • korzystanie z akcji, animacji i skilli
 • rozstawianie przedmiotów i przywoływanie innych NPC
 • chodzenie w parach lub zorganizowanych grupach
 • uwzględnienie cyklu dnia i nocy

Dzięki temu najbardziej pamiętne miasto gry Lineage 2 w końcu wygląda jak prawdziwe, naturalne miasto z ruchem na ulicach, gwarnym rynkiem, pełnym kupców, towarów i mieszkańców - zasypiające na noc i budzące się na nowo kolejnego dnia.

Odwiedźcie nowe Giran i podzielcie się z nami swoimi wrażeniami! Chcecie więcej takich miejsc?

[Image: 1.jpg]

[Image: 2.gif]

[Image: 3.jpg]

[Image: 4.jpg]

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 8.jpg]

<hr>
English version:

As part of the upcoming update, we've turned Giran into the perfect backdrop for a role-playing game!

The NPCs in Giran have received advanced AI that allows them to:
 • walking and running in the city
 • speech
 • dialogue with other NPCs
 • singing
 • talking to players
 • use actions, animations and skills
 • summoning items and other NPCs
 • walking in pairs or organized groups
 • the day and night cycle

In this way, the most memorable city in Lineage 2 finally looks like a real, natural city with traffic in the streets, a bustling market, full of merchants, goods and citizens - falling asleep at night and waking up again the next day.

Visit the new Giran and share your impressions with us! Do you want more places like this?

[Image: 1.jpg]

[Image: 2.gif]

[Image: 3.jpg]

[Image: 4.jpg]

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]

[Image: 7.jpg]

[Image: 8.jpg]