Lineage 2 Sanctuary Forum
Witam tym razem cry c - Printable Version

+- Lineage 2 Sanctuary Forum (https://l2sanctuary.pl/forum)
+-- Forum: Project Horizon (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Problem Reports [Zgłoszenia problemów] (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: Witam tym razem cry c (/showthread.php?tid=163)Witam tym razem cry c - jacek1968 - 02-04-2022

To znowu  brak cry c oraz bssc w sklepie online problem rozwiąże dostępność w luxory  bo i sa wsadzić trzeba