Lineage 2 Sanctuary Forum
Brak cry D w luxory shop - Printable Version

+- Lineage 2 Sanctuary Forum (https://l2sanctuary.pl/forum)
+-- Forum: Project Horizon (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Forum: Problem Reports [Zgłoszenia problemów] (https://l2sanctuary.pl/forum/forumdisplay.php?fid=9)
+--- Thread: Brak cry D w luxory shop (/showthread.php?tid=160)Brak cry D w luxory shop - jacek1968 - 01-04-2022

Muszę zrobić krasia zeby grac dalej?


RE: Brak cry D w luxory shop - Sayha - 01-04-2022

Nie musisz. Kup kryształy od graczy, są w markecie (ALT + B -> zakładka Market)