Lineage 2 Sanctuary Forum

Full Version: Zakon Feniksa
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
[Image: dark.gif]

Zakon Feniksa poszukuje nowych rekrutów! Dołącz do klanu z zasadami i wieloletnią tradycją!

Nasz klan jest nierozerwalnie związany z serwerem i gwarantuje stabilną grę przez cały okres jego działania.

Zainteresowanych dołączeniem zapraszam na nasz wirydarz:
Forum Zakonu Feniksa